Baltic Biogas Bus

Baltic Biogas Bus

 Baltic Biogas Bus wspierany i promowany medialnie przez portal cng.auto.pl

Biogaz paliwo dla transportu miejskiego
Projekt Baltic Biogas Bus upowszechnia wykorzystanie biogazu do zasilania autobusów i ma na celu stworzenie infrastruktury do dystrybucji biogazu. Biogaz jest paliwem odnawialnym, pochodzi z naturalnych procesów biologicznych, z odpadów ulegających degradacji, z odpadów z gospodarstw domowych, restauracji, przemysłu spożywczego i oczyszczalni ścieków. Biogaz jest wykorzystywany, jako paliwo do pojazdów od wielu lat.

Autobusy napędzane biogazem
Wykorzystanie biogazu jako paliwa dla autobusów pozwoli na obniżenie emisji spalin oraz poprawę jakości powietrza w miastach.

Jednym z filarów strategii UE dla Morza Bałtyckiego jest uczynienie tego regionu bardziej przyjaznym dla środowiska. Projekt Baltic Biogas Bus ma za zadanie pobudzać miasta i regiony wokół Morza Bałtyckiego do wykorzystania biogazu jako paliwa dla autobusów. Projekt ma na celu pokazać, efektywne kosztowo rozwiązania dotyczące produkcji biogazu, a także dystrybucji i stosowania tego paliwa w autobusach. Projekt Baltic Biogas Bus jest wspierany przez UE, jest częścią programu dla Morza Bałtyckiego i obejmuje miasta, powiaty i firmy w całym regionie Morza Bałtyckiego.

W czasie trwania projektu prezentowane są rozwiązania technologiczne dla dystrybucji biogazu i adaptacji autobusowych, jak również analiza planowanej infrastruktury. Aby stworzyć fundament dla wdrożenia biogazu do transportu miejskiego twórcy projektu przedstawiają producentom autobusów doświadczenia operacyjne z wykorzystaniem biogazu oraz weryfikują emisje z autobusów napędzanych biogazem.

Projekt wskazuje również strategię, politykę, finansowanie i ramy prawne w celu ułatwienia korzystania z autobusów zasilanych biogazem i odpowiada na pytanie: „Jak wprowadzić autobusy biogazowe?”. Utworzone w tym celu międzynarodowe grupy docelowe poprzez seminaria, warsztaty i konferencje mają za zadnie wskazać korzyści ekonomiczne i środowiskowe wykorzystania biogazu jako odnawialnego paliwa, co przyczyni się do rozwoju biogazowego transportu publicznego.

Projekt Baltic Biogas Bus podsumował swoje wyniki i osiągnięcia w październiku 2012 roku, stwierdzając, że biogaz stanowi najlepszy dostępny wybór do obniżenia emisji spalin, pochodzących z transportu publicznego, a także podnosi jakość powietrza w miastach.

Portal cng.auto.pl na swych Konferencjach gościł Projekt Baltic Biogas Bus, 7 marca 2012 roku w Warszawie na Konferencji „Ekologia i ekonomia: Metan dla motoryzacji”, gdzie prezentowano komunikację miejską nowej jakości – przejścia na odnawialny i ekologiczny biometan, jak również 6 marca 2013 roku na II Międzynarodowej Konferencji „Metan dla motoryzacji”, gdzie cng.auto.pl popularyzowało program Baltic Biogas Bus a na przykładzie państw skandynawskich zaprezentowano korzyści dla miast, jakie wynikają z niższej emisji szkodliwych związków i pozyskiwania odnawialnego paliwa dla transportu miejskiego bezpośrednio na miejscu produkcji.

Biogaz jako paliwo dla transportu publicznego jest jednym z rozwiązań globalnych problemów ekologicznych.