GasHighWay InfoDay

Relacja ze spotkania GasHighWay InfoDay

W dniu 22 kwietnia 2010 roku, w warszawskiej siedzibie Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, mieliśmy przyjemność spotkać się z grupą osób zainteresowanych wykorzystaniem metanu do napędu pojazdów. Wszystko odbyło się w ramach projektu GasHighWay, w czasie tak zwanego InfoDay. Jest to inicjatywa kierowana przez organizacje pożytku publicznego, mająca na celu promowanie wykorzystania gazu ziemnego w postaci CNG, biometanu oraz LNG do napędu samochodów.

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10 od przywitania przybyłych gości przez Panią Dyrektor Aleksandrę Filip, z goszczącego nas Instytutu.

Wystąpienie 1 – Magdalena Rogólska, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Następnie organizatorzy przeszli do przybliżenia celu spotkania oraz przedstawienia przybyłych gości. Pani Magdalena Rogólska, również przedstawicielka Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, zaprezentowała nam genezę projektu wspierającego rynek CNG i biometanu, podmioty w nim uczestniczące oraz perspektywiczne możliwości. Omówiła bariery w stosowaniu CNG i biometanu. Witając przybyłych gości, wyraziła również nadzieję aktywnego uczestnictwa zgromadzonych osób w projekcie. Pani Magdalena również moderowała całe spotkanie.

 

Wystąpienie 2 – Kamila Jankowska, Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., Bielsko-Biała

Kolejnym prelegentem była Pani Kamila Jankowska, przedstawicielka Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. z Bielska-Białej. Organizacja ta wraz z Instytutem jest koordynatorem projektu GasHighWay na Polskę, który wspiera paliwa odnawialne. Pani Kamila przedstawiła nam dotychczasowe osiągnięcia projektu, objaśniła jego bieżący etap oraz przyszłe zamierzenia osób kierujących jego wykonaniem.

 

Po zapoznaniu zebranych osób z ideą programu GasHighWay, przyszła kolej na wystąpienia przedstawicieli podmiotów obecnych na rynku gazu ziemnego wykorzystywanego do napędzenia pojazdów.

 

Wystąpienie 3 – Dariusz Dzirba

Oczywistym faktem jest tutaj najsilniejsza i decydująca rola Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. Okazuje się jednak, że pomimo wydania znacznych środków na rozbudowę infrastruktury tankowania CNG, rynek w dalszym ciągu nie jest w stanie sam się rozwinąć. Przyczyny takiej sytuacji oraz zamierzenia działań firmy w celu lepszego rozwoju przybliżył zgromadzonym Pan Dariusz Dzirba, Dyrektor z centrali PGNiG S.A. Z bardzo dobrze przygotowanej prezentacji dowiedzieliśmy się o przewadze, jaką posiadają pojazdy zasilane CNG nad konwencjonalnymi. Podkreślono redukcję zanieczyszczeń osiągniętą poprzez ich stosowanie. Sytuacja w Europie i na świecie pokazuje, że w globalnej liczbie pojazdów na CNG aż 95%  z nich to samochody osobowe, należące do osób prywatnych. Najważniejszym punktem było przedstawienie strategii rozwoju rynku CNG w Polsce.
 

Wystąpienie 4 – Ewa Krauska

Kolejna prezentacja była poświęcona pionierskiemu rozwiązaniu zasilania pojazdów w Polsce – skroplonym gazem ziemnym (LNG). Przypominamy, że w tym roku na terenie Krakowa rusza pierwsza konwencjonalna stacja tankowania LNG dla pojazdów, a na ulicach dawnej stolicy Polski pojawią się pierwsze autobusy na to paliwo. Z racji słabo rozwiniętej infrastruktury i jeszcze nie wdrożonych powszechnie technologii, ten typ zasilania w dalszym ciągu pozostaje jednak mało widoczny na naszym kontynencie, chociażby w porównaniu do CNG. Te i dalsze informacje przekazała nam Pani Ewa Krasuska, przedstawicielka firmy na Polskę. Pani Ewa w swojej prezentacji przedstawiała zalety i wady tego paliwa w porównaniu z innymi nośnikami energii oraz możliwości firmy w dostarczaniu niezbędnych technologii, począwszy od nieskomplikowanych skraplarek LNG po ogromne terminale morskie z gazowcami LNG. Oferowane urządzenia mogą tankować pojazdy CNG gazem przechowywanym na stacji w postaci skroplonej.
 

 

Wystąpienie 5 – Instytut Transportu Samochodowego

Kolejna prezentacja była poświęcona projektowi Baltic Biogas Bus, którego koordynatorem w Polsce jest Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Celem projektu jest popularyzacja wykorzystania biogazu jako paliwa dla komunikacji miejskiej w państwach basenu Morza Bałtyckiego. Instytut podjął już pierwsze prace nad wdrożeniem projektu – dokonano m.in. analizy lokacji pionierskiej stacji tankowania bioCNG w Polsce. Wybór padł na Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji z Rzeszowa. Liczymy, że biogas wspólnie z CNG zagości na ulicach tego miasta, a lokalny zakład transportu publicznego otrzyma wystarczające wsparcie finansowe, aby napęd taboru trzema paliwami był opłacalny.

 

Wystąpienie 6 – Ewa Gańko, Instytut Paliw i Energii Odnawialnej

Ostatnia prezentacja tego dnia była poświęcona perspektywom wykorzystania biogazu rolniczego w obliczu ostatnich zmian prawnych. Przedstawiła ją Pani Ewa Gańko, pracownik Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.
 

 

Panel dyskusyjny

Spotkanie zostało zakończone dyskusją. Podnieśliśmy w nim m.in. sens konkurowania biometanu z konwencjonalnym CNG, który naszkicowali przed nami przedstawiciele ITS. Poruszono temat słabo rozwiniętej infrastruktury tankowania CNG na terenie Warszawy oraz perspektyw wykorzystania tego paliwa dla użytkownika indywidualnego. Zaproponowaliśmy wspólne podjęcie działań zmierzających popularyzacji CNG i biometanu tam, gdzie wprowadzanie któregokolwiek z nich napotkało trudności. Skorelowanie środków na wprowadzenie paliw ekologicznych podczas EURO 2012. Wiadomo gdzie będą odbywać się mecze. Tam wybudujmy infrastrukturę. Nie wydawajmy unijnych pieniędzy dla samej realizacji projektów. Zostawmy trwały ślad, który uzyska medialne poparcie, pozytywny wydźwięk społeczny i poklask ekip sportowych, które odwiedzą choć ekologiczne wyspy. Zebrani przedstawiciele projektów wyrazili zainteresowanie tym pomysłem. Przedstawiciele PGNiG oznajmili, że ich firma czyni starania w tym kierunku. Przedstawiciele Miasta Stołecznego Warszawy też nie byli przeciwni, a jednak pomysł uzyskał tylko słowne poparcie.

Wybudowano w Warszawie stację ładowania samochodów prądem. Nikt do niej nie podjeżdża się zatankować. Są użytkownicy w stolicy samochodów na CNG. Siedziby realizatorów projektów w zakresie biometanu, CNG i biogazu znajdują się również w stolicy Polski, a kolejnych stacji nikt nie zamierza budować.

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , , , ,