Fundacja Green Fuel – Przedstawienie

Fundacja Green Fuel

Fundacja Green Fuel powstała na potrzeby wpierania wdrażania ekologicznych paliw metanowych w transporcie polskim. Naszym celem jest pobudzenie polskiego rynku branży NGV poprzez działalność informacyjną i społeczną o runku paliw ekologicznych. Wspieramy rozwój gospodarki polskiej poprzez popularyzację ekologicznego i ekonomicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny do zasilania pojazdów.
Zespół Fundacji Green Fuel w swojej pracy wykorzystuje ekologiczne pojazdy zasilane CNG, co pozwala na skuteczne rozpowszechnianie wiedzy o alternatywnych paliwach.
Aktywnie promujemy wykorzystanie gazu ziemnego w branży transportowej. Organizujemy Międzynarodowe Konferencje Naukowe, poświęcone wdrażaniu alternatywnych paliw do transportu polskiego, STREFA MATANU to projekt, który już na stałe został wpisany do kalendarza branży NGV, wszystkie te wydarzenia otrzymywały Honorowy Patronat Ministra Gospodarki oraz pełne poparcie rządu polskiego.
Naszą działalność, promującą niskoemisyjny transport zasilany gazem ziemnym wspierają przedstawiciele państwowych instytucji naukowo badawczych, polscy i międzynarodowi specjaliści, zajmujący się wykorzystaniem gazy ziemnego w transporcie. Partnerują nam producenci pojazdów zasilanych gazem ziemnym, producenci stacji CNG, producenci zbiorników do instalacji gazu ziemnego w pojazdach, jak również europejscy przedstawiciele przemysłu paliw metanowych CNG/LNG. Zrzeszamy użytkowników ekologicznych aut i przedsiębiorców.
Wdrażamy paliwa metanowe w transporcie polskim, wspieramy budowę nowych stacji CNG w Polsce i rozwój floty NGV w POLSCE, współpracujemy z wiodącymi organizacjami NGV na całym świecie. Celem wszystkich organizacji NGV i naszej Fundacji jest promowanie stosowania czystego i ekonomicznego paliwa w transporcie.
Fundacja Green Fuel to Pierwsza w Polsce powołana organizacja pozarządowa, której statutowym celem jest:
– działalność na rzecz ochrony zdrowia i środowiska oraz wspierania rozwoju gospodarki polskiej, poprzez wdrażanie alternatywnych, ekologicznych i niskoemisyjnych paliw w transporcie polskim;
– działalność naukowa, społeczna, informacyjna i oświatowa wśród społeczeństwa polskiego na rzecz rozwoju rynku paliw ekologicznych.

Zapraszamy na oficjalną stronę Fundacji Green Fuel www.greenfuel.org.pl

Zespół Fundacji Green Fuel

1greenfuel_logo_main

Źródło:
Tagged with: , , ,