Nauczanie o Metanie | Akcja edukacyjna o CNG dla najmłodszych

Nauczanie o Metanie. Jedna z prac plastycznych konkursu o CNG
Fot. Nauczanie o Metanie. Jedna z prac plastycznych konkursu o CNG Źródło: Portal cng.auto.pl

Portal cng.auto.pl kontynuuje edukację w zakresie ekologicznego paliwa CNG. Nasza akcja „Nauczanie o Metanie” obchodziła niedawno swoje drugie urodziny. W czasie ostatniej Strefy Metanu na GasShow 2014 już po raz trzeci gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 z Warszawy, którzy przeszli kompleksowe szkolenie w dziedzinie wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów. Nasze działania koncentrujemy także na najmłodszych uczniach, gdzie pokazujemy zastosowanie gazu ziemnego jako ekologicznego i bezpiecznego rozwiązania dla transportu. Efektem naszych prac jest m.in. specjalny konkurs plastyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 154 w Warszawie.

Nauczanie o Metanie. Praca plastyczna konkursu rysunkowego o CNG
Fot. Nauczanie o Metanie. Praca plastyczna konkursu rysunkowego o CNG Źródło: Portal cng.auto.pl

CNG jako ekologiczne paliwo może być promowane nie tylko podczas wydarzeń branżowych czy akcji medialnych. Dla pełnego uświadomienia korzyści z zastosowania metanu do zasilania pojazdów jest niezbędna edukacja już od najmłodszych lat. W tym celu Portal cng.auto.pl prowadzi działania w ramach akcji „Nauczanie o Metanie”. Jednym z jej owoców był konkurs plastyczny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 154 im. im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie, gdzie dzieci za zadanie miały przygotować ciekawie pomalowane obrazki aut zasilanych gazem ziemnym. Niniejsza akcja odbyła się dzięki uprzejmości naszego Partnera – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji (PIMOT).

Nauczanie o Metanie. Praca plastyczna konkursu rysunkowego o CNG
Fot. Nauczanie o Metanie. Praca plastyczna konkursu rysunkowego o CNG Źródło: Portal cng.auto.pl

Poniżej przedstawione prace zostały wykonane przez Dzieci z klasy 0E Szkoły Podstawowej nr 154 w Warszawie. W czasie przeprowadzonych warsztatów mogły dowiedzieć się, czym jest CNG. Wraz ze swoją Wychowawczynią, Panią Wiolettą Cieślicką, wykonały rysunki aut na CNG. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć aut i ich wyobrażeń o aucie zasilanym paliwem ekologicznym, ekonomicznym i niskoemisyjnym. Dzieciaki za swoje prace zostały wynagrodzone ekologicznymi kredkami, ufundowanymi przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Pełna galeria prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 154 w Warszawie dostępna jest tutaj

Nauczanie o metanie – przedstawienie projektu

Spotkaniu Biomaster przysłuchiwało się ponad 40 uczniów i studentów
Fot. Nauczanie o Metanie. Spotkanie Biomaster w Strefie Metanu na targach GasShow 2014 Źródło: cng.auto.pl

Akcja „Nauczanie o Metanie” została zapoczątkowana przez Portal cng.auto.pl w 2012 roku. W czasie „Strefy Metanu” na GasShow 2012 po raz pierwszy wykonano kompleksowe szkolenie uczniów Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 w Warszawie w zakresie budowy i eksploatacji aut zasilanych gazem ziemnym. Następną okazją do przeprowadzenia podobnego szkolenia była Konferencja Blue Corridor 2012 w Warszawie, w czasie której wiedzę na temat CNG i LNG w transporcie pozyskali również studenci Uczelni Techniczno-Humanistycznej im. Chodkowskiej. W 2013 roku akcja „Nauczanie o Metanie” została zrealizowana również w czasie targów PolEko 2013. Ostatnim dokonaniem akcji były specjalne warsztaty edukacyjne „Biomaster”, przeprowadzone w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014.
Od początku w akcje włączają się aktywnie pracownicy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, za co gorąco dziękujemy.

Zobacz przedstawienie projektu Strefa Metanu od Portalu cng.auto.pl >> kliknij tutaj

Zobacz również przedstawienie Portalu cng.auto.pl >> kliknij tutaj

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , ,