Uczelnie

Uczelnie i szkoły wyższe związane z CNG

Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Wydział Energetyki i Paliw „Technologia Chemiczna”

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (była Politechnika Szczecińska)
Wydział Techniki Morskiej
specjalność: Transport Paliw

Prace naukowe na temat CNG powstałe na uczelniach

Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Temat: Uwarunkowania i możliwości wykorzystania sprężonego gazu ziemnego CNG jako paliwa
Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu
Specjalność: gazownico

Politechnika Śląska w Gliwicach
Temat: Sprężony gaz ziemny (CNG) jako paliwo do pojazdów mechanicznych
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Cieplnej
Instytut techniki cieplnej

Politechnika Wrocławska
Temat: Analiza zastosowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) jako alternatywy dla paliw konwencjonalnych
Wydział Mechaniczny
Kierunek: Transport
Praca magisterska
Wrocław, 2011 r.

Państwowa Wyższa Szkoła zawodowa w Elblągu
Temat: Projekt stacji tankowania pojazdów gazem ziemnym
Elbląg, 2011 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Temat: Analiza możliwości wykorzystania sprężonego gazu ziemnego (CNG) do napędu ciągników rolniczych
Wydział Nauk Technicznych
Olsztyn, 2009 r.

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warszawa 2006 r.

Politechnika Warszawska
Temat: Ocena parametrów konstrukcyjnych i regulacyjnych układów zasilania silników
Instytut Pojazdów
Warszawa 2005 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
Temat: Instalacje zasilania pojazdów – CNG
Poznań 2004 r.

Politechnika Warszawska
Kolegium Nauk Społecznych i Administracji
Warszawa 2004 r.