Izba Gospodarcza Gazownictwa Honorowy Patronat dla „Strefy Metanu” Międzynarodowe Targi POL-ECO-SYSTEM 2015 ’Strefa Metanu’ pod Honorowym Patronatem Izby Gospodarczej Gazownictwa. Pan Mirosław Dobrut, Prezes Izby Gospodarczej Gazownictwa objął Honorowym Patronatem „Strefę Metanu” na Międzynarodowych Targach POL-ECO-SYSTEM 2015. Misją …

Honorowy Patronat dla „Strefy Metanu” Międzynarodowe Targi POL-ECO-SYSTEM 2015 Czytaj więcej »