Cryogas

Cryogas M&T Poland S.A.

Dostawca skroplonego gazu ziemnego LNG oraz gazu sieciowego.

Cryogas M&T Poland jest renomowanym i niezawodnym dostawcą gazu ziemnego z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze wymagających klientów. Nasza oferta skierowana jest do podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem gazu ziemnego w transporcie drogowym i wodnym lub procesów technologicznych, grzewczych, produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu.

Cryogas M&T Poland – LNG, CNG, gaz sieciowy

Wiedza ekspertów Cryogas obejmuje następujące obszary działalności:
* projektowanie i budowę stacji regazyfikacji gazu skroplonego LNG i infrastruktury dystrybucyjnej;
* innowacyjne rozwiązania w zakresie inwestycji zawiązanych z budową i użytkowaniem instalacji energetycznych;
* realizację dostaw skroplonego gazu ziemnego LNG przy użyciu cystern kriogenicznych, gwarantujących najwyższe bezpieczeństwo transportu;
* realizację dostaw gazu ziemnego sieciowego przy wykorzystaniu infrastruktury stron trzecich;
* dostawy hurtowe gazu skroplonego LNG dla dystrybutorów i odbiorców końcowych, posiadających instalacje regazyfikacyjne;
* dostawy gazu ziemnego sieciowego w obrocie hurtowym.

Cryogas M&T Poland – LNG, CNG, gaz sieciowy

Gwarantujemy, że zastosowanie skroplonego gazu ziemnego – LNG, przy współpracy z Cryogas umożliwi Państwu wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz czerpanie jak największych korzyści finansowych z inwestycji. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą dotyczącą gazu LNG i gazu sieciowego.

LNG i CNG dla transportu

Cryogas M&T Poland – LNG, CNG, gaz sieciowy

Cryogas posiada bogate doświadczenia w zakresie budowy stacji tankowania LNG i CNG w Polsce. Firma świadczy również usługi w zakresie dostaw LNG oraz gazu sieciowego z przeznaczeniem dla środków transportu.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących możliwości dostaw gazu ziemnego do Państwa firmy prosimy o kontakt:
Cryogas M&T Poland S.A.
ul. Spokojna 5
01-044 Warszawa
tel. 22 439 01 00