Bezpieczeństwo CNG/LNG/BIOMETAN

Bezpieczeństwo użytkowania paliwa w pojazdach

W zbiorniku samochodu  przy pełnym zatankowaniu panuje ciśnienie 20 MPa. Systematycznie będzie spadać podczas jazdy samochodem. 20 MPa to nacisk 200 Kg na centymetr kwadratowy. Taka siła działa na ścianki zbiornika od środka. Nie ma to znaczenia, czy jest to zbiornik stalowy, czy kompozytowy. Zatem jakiej siły trzeba użyć, aby zniszczyć taki zbiornik? Tradycyjny bak benzynowy większość z mężczyzn zgniecie uderzając ręką, bądź nogą, a benzyny się nie boi. Dlatego wytrzymalszy zbiornik CNG oznacza większe bezpieczeństwo. Samochody zasilane CNG poddawane testom ogniowym ulegają spaleniu. Zbiorniki gazu nie ulegają  rozerwaniu właśnie dzięki wysokiemu ciśnieniu magazynowania paliwa. Uniemożliwia ono wdarcie się płomienia do wnętrza. Osprzęt zbiornika zapewnia kontrolę nad ciśnieniem w jego wnętrzu. Gaz odprowadzany jest bezpiecznie, stopniowo na zewnątrz . Pali się takim samym małym płomieniem jak ma kuchence w miejscu jego upustu. Płomyk będzie malał wraz z ubytkiem gazu. Należy pamiętać, że będzie to płomień studzący, gdyż redukcji ciśnienia z 20 do 0,1 MPa towarzyszy gwałtowny spadek temperatury gazu. Tak niska temperatura paliwa powoduje, że otwory o małych średnicach pokrywają się warstwą lodu i uniemożliwiają dalsze ujście gazu do czasu roztopienia korka lodowego, który będzie się tworzył systematycznie do całkowitego opróżnienia zbiornika i wyrównania ciśnienia w jego wnętrzu z ciśnieniem atmosferycznym..

W zbiorniku pojazdu ilości gazu nie są tak duże jak te które uległy spaleniu w odwiertach gazu w Wierzchowicach (21 lipca 2002r) i okolicach Karlina (9 grudnia 1980),  a w miejscowościach tych do wybuchu gazu nie doszło.

Radiowozy policyjne w Stanach Zjednoczonych coraz częściej stosują to paliwo, właśnie z tego powodu, że samochód ostrzelany z broni maszynowej nie wybucha. Zbiorniki CNG poddawane testom przestrzeliwania, czy detonacji granatu na powierzchni zbiornika nie ulegają rozerwaniu, a po teście ich ubytek masy jest znikomy. Dużo wyższa temperatura samozapłonu gazu od benzyn również wpływa bardzo pozytywnie na aspekt bezpieczeństwa podczas stosowania go do napędu pojazdów.

Tankowanie CNG to wykonanie podobnych czynności jak podczas tankowania paliw płynnych. Przekonują o tym dystrybutory do samodzielnej obsługi, w których wąż do tankowania CNG znajduje się pośród węży do tankowania benzyn. Zastosowanie takiego rozwiązania podczas tankowania gazu ziemnego do zbiornika samochodu jednoznacznie wskazuje, że zastosować winniśmy takie same aspekty bezpieczeństwa, jak podczas tankowania paliw płynnych.

Podstawowe to zatrzymanie pojazdu i zabezpieczenie go przed samoistnym przemieszczeniem. Silnik samochodu, jak i inne urządzenia elektryczne należy wyłączyć. Na stanowisku tankowania nie wolno używać otwartego ognia, palić papierosów i korzystać z telefonu komórkowego. Należy usunąć korek osłonowy przyłącza samochodu i prawidłowo podłączyć do tego przyłącza pistolet węża dystrybutora 

Bezpieczeństwo dystrybucji paliwa

Wszystkie urządzenia stacji są zabezpieczane przed zdarzeniami losowymi.

Gaz ulega zatłoczeniu do węża dystrybutora, poprzez który dostaje się do przyłącza samochodowego i zbiornika pojazdu tylko po prawidłowym połączenie pistoletu z pojazdem. W przypadku nieszczelności tego połączenia tankowanie zostanie natychmiast przerwane. Dystrybutory CNG wyposażane są jak w przypadku dystrybutorów benzyn również w złącza zrywne, które mają zadziałać w przypadku rozszczelnienia połączenia dystrybutora z samochodem. Zastosowanie takiego zaworu eliminuje niebezpieczne następstwa, jakie może nieść ze sobą odjechanie samochodu połączonego z dystrybutorem.

Dystrybutory zabezpieczane są przed najechaniem na nie przez pojazd. Umieszczane są zawsze w obudowie ochronnej.

Gaz ziemny w przypadku nieszczelności migruje do góry. Nie tworzy niebezpiecznych plam i kałuż.

Bezpieczeństwo transportu paliwa

Gaz ziemny do stacji tankowania pojazdów dostarczany jest głównie siecią podziemnych gazociągów. Tych samych, którymi realizowane są dostawy jego do kuchenek gazowych w naszych gospodarstwach domowych. Gazociągi przesyłają go ze złóż gazu, które mogą znajdować się w sąsiedztwie stacji bądź w znacznej odległości. O kosztach uzyskania paliwa o ciśnieniu 20 MPa na stacji tankowania decyduje ciśnienie pod jakim gaz jest do niej dostarczany. Inne są koszty pozyskania paliwa z gazociągu średniego i wysokiego ciśnienia. Jeżeli pobliski odwiert z którego jest zasilana stacja dostarcza gaz pod jeszcze wyższym ciśnieniem to koszty stacji będą jeszcze niższe. We wszystkich przypadkach dostarczanie paliwa wykazuje wysokie bezpieczeństwo transportu. Ewentualne rozszczelnienie gazociągu powoduje migrację gazu do góry. Nie tworzy kałuży i nie powoduje degradacji środowiska w miejscu uchodzenia. Dostawy gazu gazociągami trwają nieprzerwanie 24 godziny na dobę. Nie ma zatem możliwości, aby czasowo zabrakło paliwa na stacji tankowania. Na przesył paliwa gazociągami nie mają wpływu lokalne blokady dróg wywołane niezadowoleniem grup społecznych.

Gaz ziemny można dostarczać do stacji również w postaci sprężonej lub skroplonej. Zastosowanie mają wówczas przepisy ADR podobne jak podczas transportu paliw płynnych czy LPG. Bezpieczeństwo transportu paliwa podobne jak dla paliw płynnych.