Biogaz – Forum Biogazu na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej RENEXPO.

Portal cng.auto.pl, Fundacja Green Fuel na Forum Biogazu na Międzynarodowych Targach Energii Odnawialnej RENEXPO.

2greenfuel_logo_2_colors

W dniach 23-25 września 2014r. w hali EXPO XXI w Warszawie odbyły się 4-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej. Była to kolejna okazja pokazania światu, że odnawialne źródła energii są ważną częścią naszej gospodarki. Podczas trwania targów miało miejsce 3-cie Forum Biogazu w ramach RENEXPO, na którym nie mogło zabraknąć portalu cng.auto.pl oraz Fundacji Green Fuel.

Po krótkim wstępie, którym rozpoczęła Żaneta Domagalska, przedstawicielka Unii Prodcuentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego, głos zabrał Maciej Kapalski z Ministerstwa Gospodarki. W swojej prezentacji przedstawił projekt rządowego wsparcia dla biogazowni, w którym duże wsparcie otrzymają mikrobiogazownie z sektora prywatnego. Słuchaczom Forum przedstawiono perspektywy rozwoju sektora biogazowego po wejściu w życie ustawy o Odnawialnych Źródłach energii.

Drugi panel wykładów pt. „Budowa i eksploatacja biogazowni – poradnik inwestora” rozpoczął Krzysztof Kucharski z firmy Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. wraz ze swoimi prezentacjami na temat opłacalności inwestycji, jaką jest biogazownia oraz w jaki sposób zaoszczędzić na etapie projektowania i budowy biogazowni. Kontynuując serię wykładów o oszczędności dr inż. Alina Kowalczyk-Juśko reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przedstawiła optymalne wykorzystanie substratów używanych w biogazowniach.

Niezależny ekspert rynku biogazu, Rafał Tomala, w swojej prezentacji zobrazował całkowite koszty, które generuje biogazownia, od substratów po serwis, gdzie koszt postawienia biogazowni o mocy 0,999MW wynosi 12-16 mln zł.

Następnym prelegentem był Jacek Mszyca z NGE Sp. z o.o., który przedstawił zasady korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji przez biogazownie.

Chwilę później do głosu doszedł Łukasz Wilczyński z firmy KWE Technika Energetyczna, który w swojej wypowiedzi podkreślił słuszność układów generujących jednocześnie ciepło i energie elektryczną popartych argumentami zarówno technicznymi jak i ekonomicznymi.

Po krótkiej przerwie swoją prezentację przedstawiła Sylwia Koch-Kopyszko reprezentująca Unię Producentów i Pracodawców przemysłu Biogazowego, w której zawarła pomysły na racjonalne zagospodarowanie nadwyżki ciepła.

Kolejna prelegencja dotyczyła pomysłu mikrobiogazowni, który ma coraz większe poparcie wśród mniejszych inwestorów, co chciał nam przekazać Damazy Henryk Ćwikowski, przedstawiciel Energobud Investment.

Następnie Radosław Ulfik reprezentujący Ekoinnowacje przybliżył wszystkim przybyłym rozwiązanie mobilnych biogazowni kontenerowych, a na zakończenie panelu drugiego prezentację na temat efektywnego zarządzania sprzedaży energii z jednostek odnawialnych źródeł energii przedstawił Jacek Bzdurski z Grupy IEN.

1-pimot-logo

Trzeci panel pt. „Innowacyjne rozwiązania technologiczne” rozpoczęła Izabela Samson-Bręk z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Wypowiedź na temat sposobów podnoszenia wydajności fermentacji metanowej przez obróbkę wstępną, przykuła dużą uwagę zebranych słuchaczy.

Zdj_cie0012

Jako, że warunki polskie są jednocześnie surowe, jak i dobre, swoje zdanie na temat szans i barier dla rozwoju wykorzystania bioodpadów do produkcji biogazu przedstawiła także Anna Rolewicz-Kalińska z Politechniki Warszawskiej. Przedostatnia prezentacja dotyczyła magazynowania ciepła w biogazowniach. Na pytanie „czy to wyzwanie, czy konieczność?” odpowiedziała dr inż. Małgorzata Kwestarz w swojej prezentacji, która udowodniła, że zapasy energii cieplnej wygenerują lepsze zyski, szczególnie gdy zbliża się sezon grzewczy.

Ostatnim tematem konferencyjnym było pytanie „Jak efektywnie wykorzystać masę pofermentacyjną?”. Odpowiedzi w formie prezentacji udzieliła dr Magdalena Szymańska z SGGW. Konferencję zakończył panel dyskusujny na temat rentowności biogazowni.

Źródło:
  • Fundacja Green Fuel
Tagged with: , , , ,