Fundacja Green Fuel | Relacja z I Posiedzenia Zarządu Fundacji Green Fuel

1greenfuel_logo_main

 

Fundacja Green Fuel | Relacja z I Posiedzenia Zarządu Fundacji Green Fuel

W dniu 6 września 2014 r. odbyło się pierwsze Posiedzenie Zarządu Fundacji Green Fuel. Na Posiedzenie zostali zaproszeni eksperci i praktycy branży CNG, spośród których powołano Zespół Ekspercki Fundacji Green Fuel. Podczas Posiedzenia Prezes Fundacji Bartłomiej Kamiński omówił politykę funkcjonowania Fundacji, cele statutowe Fundacji oraz sposoby ich realizacji. Do Zespołu Eksperckiego, czuwającego nad realizacją celów statutowych Fundacji zostali powołani: Andrzej Bagniewski – Przewodniczący Zespołu Ekspertów, 
Fundacja GREEN FUEL to pierwsza w Polsce organizacja non-profit, aktywnie promująca wykorzystanie gazu ziemnego w branży transportowej. Działa na rzecz rozwoju gospodarki polskiej, poprzez wdrażanie alternatywnych, ekologicznych i niskoemisyjnych paliw w transporcie polskim. Współpracuje z wiodącymi organizacjami NGV na całym świecie, wspiera budowę stacji CNG w Polsce oraz rozwój floty NGV przy współpracy z portalem cng.auto.pl.

Źródło:
Tagged with: ,