Baltic Biogas Bus

Baltic Biogas Bus

Baltic Biogas Bus

Jednym z głównych motywów powołania do życia projektu Baltic Biogas Bus jest uczynienie regionu Morza Bałtyckiego bardziej przyjaznym dla środowiska naturalnego. Organizacje prowadzące implementację projektu BBB w poszczególnych państwach motywują miasta i regiony do inwestowania w transport publiczny zasilany ekologicznym i odnawialnym paliwem, jaki jest biometan (bioCNG). Pokazują również oszczędności, jakie wynikają z wdrożenia biogazu jako paliwa dla autobusów. Dla zapewnienia stałości dostaw zostanie zbadany potencjał produkcyjny biogazu w każdym z państw i możliwość wykorzystania jako paliwa dla pojazdów.

Tagged with: , , , ,