Czym jest CNG

Film. Przedstawienie CNG jako paliwa dla transportu

CNG – skrót od pierwszych liter angielskiej nazwy Compressed Natural Gas. Oznacza sprężony naturalny gaz. W Polsce nazwa naturalny gaz jest mało popularna. Powszechnie znana to gaz ziemny. Niska gęstość gazu, a w konsekwencji mała ilość energii zgromadzona w jednostce objętości przy ciśnieniu atmosferycznym powoduje, że gaz ziemny gromadzony jest w pojazdach w postaci sprężonej do 20MPa. Dzięki temu otrzymujemy ponad 200 krotne zwiększenie gęstości zmagazynowania energii co umożliwia pokonanie dystansu kilkuset kilometrów na pełnych butlach. Gaz ziemny jest osuszany na stacji tankowania, aby zawartość wody przy ciśnieniu 25MPa nie zawierała więcej niż 0,03mg/Nm3 w temperaturze odniesienia –15°C. Wykazuje odporność na spalanie stukowe dzięki liczbie oktanowej dochodzącej do 130 jednostek, dzięki temu można stosować wyższe stopnie sprężania. Silnik charakteryzuje stabilna praca nawet przy zasilaniu mieszanką ubogą, których stosowanie możliwe jest dzięki szerokim granicom zapalności. Gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, bezbarwny, bezwonny (celowo nawaniany THT), palny, klasa temperaturowa T1, temperatura samozapłonu 650oC, grupa wybuchowości IIA, dolna granica wybuchowości ok. 4,9% objętości, górna granica wybuchowości ok. 15,4% objętości, zależnie od zawartości głównego składnika – metanu. Dlatego do zagrożenia wybuchem może dojść tylko w pomieszczeniu zamkniętym.

CNG – czy tylko gaz ziemny?

Gaz ziemny to kopalina występująca w przyrodzie. Ze złoża czerpany jest z odwiertu. Główne składniki gazu ziemnego to Metan 96-98%, Azot 1%, Etan 0,5-1%, Propan 0,5%. Symbol chemiczny CH4. Procentowa zawartość poszczególnych składników zależy od złoża gazu. Są konstrukcje silników zasilane gazem ziemnym, stosujące czysty metan, ale i pojazdy dla których paliwem jest biometan. Metan uzyskujemy po dokładnym oczyszczeniu gazu ziemnego. Biometan to paliwo pozyskiwane z procesu fermentacyjnego w czasie którego powstaje biogaz. Jego głównym składnikiem jest metan stanowiący ok. 67% zawartości gazu wydobywającego się ze składowiska komunalnego śmieci, odpadów biodegradowalnych, podczas fermentacji wywaru gorzelnianego, oczyszczalni ścieków,  itp. Może być do niego przystosowany kształt komory spalania silnika, bądź biometan można zmieszać w odpowiednich proporcjach z gazem ziemnym – otrzymamy o nieco gorszych parametrach CNG.

Perspektywy wykorzystania gazu z biogazowi

Biogazownia zajmuje się zagospodarowaniem gazu. Można go przekształcić w energię elektryczną, oraz w energię napędową dla pojazdów. Jest to działanie bardzo ekologiczne. Po pierwsze zmniejszeniu ulega migracja gazów cieplarnianych do atmosfery, po drugie w dobie poszukiwań energii odnawialnej ulega zagospodarowaniu energia ulatująca do niedawna w powietrze wraz z towarzyszącym jej nieprzyjemnym zapachem. Składowisko odpadów dzięki zagospodarowaniu biogazu może pozyskać oświetlenie terenu, oraz wystarczający zapas paliwa dla pojazdów oczyszczania miasta i śmieciarek. 

Pojazdy zasilane CNG

Każdy pojazd który ma silnik z zamkniętą komorą spalania może być napędzany CNG. Na chwilę obecną takie pojazdy poruszają się po lądzie, morzu i mówi się, że i w powietrzu.

Odbywały się próby samolotów na tym paliwie. Po morzach pływają kutry rybackie, motorówki, po Amsterdamie statki wycieczkowe, w Disneylandzie łódź podwodna. Popularne są samochody osobowe i samochody ciężarowe. Dźwigi. Nawet mały smart, czy fiat panda napędza to paliwo. CNG zasila silniki autobusów i ciągników siodłowych. Włosi produkują motocykle. W Alpach odśnieżają stoki ratraki. Tafle lodowisk w halach widowiskowych oczyszczają pojazdy specjalistyczne zasilane gazem ziemnym. Młodzież jeździ gokartami CNG w Niemczech. Wózki widłowe są ciche na gazie ziemnym i nie emitują sadzy brudzącej ściany hal po których się poruszają. Ciągniki rolnicze też się spisują poprawnie na paliwie, które może wytworzyć gospodarstwo rolne. Kosiarki do trawników na CNG powodują, że gospodarstwo zasilane gazem ziemnym nie gromadzi paliwa do nich w kanistrach a pobiera tylko potrzebną jego ilość z sieci gazowej. Lokomotywy kolejowe, szczególnie manewrowe zasilane CNG są tańsze w eksploatacji. We wszystkich zakątkach świata znajdziemy najprzeróżniejsze pojazdy zasilane tym paliwem. Nie sposób wymienić wszystkie.

Tagged with: , ,