Tankowanie LNG

Stacja tankowania LNG

Podstawowy podział

Stacje tankowania LNG dzielimy na dwa rodzaje

1) stacje tankujące wyłącznie paliwo w postaci skroplonej – LNG

2) stacje tankujące paliwo w postaci skroplonej (LNG), jak i paliwo w postaci sprężonej lotnej (CNG); taki system nazywamy stacją tankowania LCNG

Proces tankowania

Tankowanie pojazdu przystosowanego do zasilania skroplonym gazem ziemnym (LNG) odbywa się poprzez podanie specjalną instalacją kriogeniczną metanu w postaci ciekłej o temperaturze -163° C.

Zaopatrzenie w paliwo stacji LNG

Dostawy paliwa do miejsca tankowania mogą odbywać się za pomocą dwóch sposobów:

1) poprzez dostarczenie na miejsce tankowania paliwa w już skroplonej postaci i przekazanie go w takiej postaci do magazynów stacji (jak na załączonym poniżej filmie)

2) poprzez dostarczenie na miejsce tankowania paliwa w postaci lotnej, a tam skroplenie go do postaci ciekłej LNG.