INTERPELACJA – Jeszcze przez trzy lata obowiązuje zerowa stawka akcyzy na ekologiczny sprężony gaz CNG.

Polski rynek sprężonego gazu ziemnego CNG, czyli jednego z najbardziej ekologicznych paliw do napędu silników spalinowych, rozwija się powoli. Zdaniem posłów jest to spowodowane m.in. niepewną sytuacją dotyczącą wysokości stawki akcyzy na to paliwo. MF w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15106) poinformowało, że do 31 października 2013 r. do CNG stosuje się zerową stawkę akcyzy.

Resort wyjaśnił, że krajowa stawka, która ma obowiązywać od 2013 r. na CNG, wynosi 11,04 zł/1 gigadżul (GJ). Wysokość ta wynika bezpośrednio z minimalnego poziomu opodatkowania gazu ziemnego przeznaczonego do napędu silników spalinowych określonego w Dyrektywie Rady 2003/96/WE, który wynosi 2,6 euro/GJ. Oznacza to, że przy obowiązującym na rok 2010 kursie euro w wysokości 4,2450 PLN/EUR krajowa stawka akcyzy wypełnia kryterium minimum unijnego.

Zdaniem MF, biorąc pod uwagę aktualne średnie ceny detaliczne, według notowań Polskiej Izby Paliw Płynnych, oleju napędowego ON – 4,09 zł/l, w tym akcyza – 1,048 zł/l, i benzyny silnikowej Pb 95 – 4,50 zł/l, w tym akcyza – 1,565 zł/l, CNG jest znacznie bardziej konkurencyjne w stosunku do konwencjonalnych paliw ciekłych (cena detaliczna CNG pod koniec marca wynosiła ok. 2,22 zł/m sześc.).

Źródło:
  • Dziennik Gazeta Prawna