KONFERENCJA | Innowacyjne rozwiązania w przemyśle transportowym. Pojazdy CNG i elektryczne

Fiat Panda Natural Power (CNG)
Fot. W listopadzie 2011 Master Instute zorganizuje konferencję poświęconą pojazdom CNG i EV Źródło: cng.auto.pl
Peugeot iOn (elektryczny)
Fot. W listopadzie 2011 Master Instute zorganizuje konferencję poświęconą pojazdom CNG i EV Źródło: cng.auto.pl

W dniach 8-9 listopada 2011 roku, zorganizuje pierwszą w Polsce konferencję poświęconą innowacyjnym i ekologicznym napędowym w transporcie drogowym – sprężonemu gazowi ziemnemu (CNG) oraz energii elektrycznej (pojazdy EV). W ciągu dwóch dni uczestnicy konferencji będą mogli dowiedzieć się szeregu użytecznych informacji na temat napędów gazowych i elektrycznych oraz zapoznać się z obecnym rozwojem rynku tych paliw w Polsce. Konferencji będzie towarzyszyła wystawa pojazdów CNG i elektrycznych. Portal cng.auto.pl  są patronami merytorycznymi wydarzenia. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Podczas konferencji w hali targowej zaprezentowane zostaną pojazdy zasilane CNG a także samochody elektryczne. Przewidujemy prezentacje infrastruktury dostępnej na rynku polskim i europejskim

Do udziału zapraszamy:

– przedstawicieli samorządu
– firmy z branży energetycznej i gazowej
– przemysł transportowy
– transport publiczny
– floty
– producenci samochodów, pojazdów
– producenci podzespołów,
– firmy logistyczne
– instytucje publiczne i naukowe

Najważniejsze zagadnienia:

Rynek gazu ziemnego dla celów transportowych w Europie.

Rynek gazu ziemnego dla celów transportowych w Polsce
uwarunkowania prawne, wsparcie państwa

Rozbudowa i rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych

Propozycje zmian w prawie. Czy wolno sprzedawać energię elektryczną z terminali – uwarunkowania prawne

System zarządzania i monitorowania infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na przykładzie systemu Galactico oraz przedstawienie produktów firmy i ich wykorzystanie pod kątem inteligentnych sieci smartGrid

Wykorzystanie gazu ziemnego i energii elektrycznej w transporcie

Projekt e-mobility Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie EVU

Dostawy paliwa, wsparcie techniczne, merytoryczne, finansowe

Zastosowanie CNG w autobusach

Rozwoju rynku aut elektrycznych oraz upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez bardziej ekologiczne i ekonomiczne wykorzystanie pojazdów firmowych

Wykorzystanie biogazu do zasilania autobusów komunikacji miejskiej. Europejski Projekt Badawczy „Baltic Biogas Bus
GasHighway – doświadczenia europejskie w zakresie wykorzystania biogazu do celów transportowych

Inwestycja w stację tankowania CNG – studium przypadku

Produkcja i uszlachetnianie biogazu z przeznaczeniem na cele transportowe – studium przypadku

Terminale ładowania pojazdów elektrycznych – aspekty techniczne, budowa infrastruktury do ładowania

Aspekty techniczne zastosowania CNG w transporcie

Możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart Grid

Wykorzystanie gazu ziemnego w pojazdach ciężkich

Dotacje na rozwój rynku pojazdów elektrycznych – przegląd dostępnych programów finansowania, wnioski o dofinansowanie

Inteligentne systemy zarządzania transportem – technologie telekomunikacyjne, informatyczne, automatyki i pomiarowe

Pozyskiwanie środków na projekty badawczo-rozwojowe, dopłaty do terminali
Szczegółowy program

Pierwszy dzień, 8 listopada 2011

8:30-9:00 rejestracja uczestników, kawa powitalna

9:00-9:30 Wykład otwierający
Prelegent: Ministerstwo Infrastruktury

9:30-10:15 Rynek gazu ziemnego dla celów transportowych w Europie
– budowa korytarza, który umożliwiałby pokonanie trasy z Moskwy przez Kaliningrad do Polski autom napędzanym CNG
Prelegent: Eugene Pronin, Gazprom*

10:15-11:00 Rozwoju rynku aut elektrycznych oraz upowszechnienie idei społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez bardziej
ekologiczne i ekonomiczne wykorzystanie pojazdów firmowych

Prelegent: Przemysław Łaszczewski, Prezes,
e+ electric mobility

11:00-11:45 Terminale ładowania pojazdów elektrycznych – aspekty techniczne, budowa infrastruktury
do ładowania

Prelegent: Mr. Johen Kassebohm – Inka-

Engineering i Mr. Masanori Sakanashi Marubeni
Corporation

11:45-12:30 Perspektywy rozwoju rynku samochodów elektrycznych i hybrydowych typu plug-in w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwój rynków samochodów elektrycznych oraz plug-in hybryd następnych krajów: Polski, Litwy, Łotwy,
Estonii, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Rumunii, Bułgarii.

Prelegent: analityk Frost & Sullivan International
Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

12:30-13:15 Zasady sprzedaży energii elektrycznej z terminali – obowiązujące uwarunkowania prawne.
Czy potrzebne są zmiany prawa?
Prelegent: Zdzisław Muras, Dyrektor
Departamentu Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki

13:15-14:00 lunch

14:00-14:40 Systemu zarządzania i monitorowania infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych na przykładzie systemu Galactico oraz przedstawienie produktów firmy i ich wykorzystanie pod kątem inteligentnych sieci smartGrid
Prelegent: Bartosz Kubik,
Ekoenergetyka-Zachód s.c.

14:40-15:30 Dyskusja panelowa | Wykorzystanie gazu ziemnego i energii elektrycznej w transporcie – problemy i wyzwania

15:30-16:00 Projekt e-mobility Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie EVUE
Prelegent: dr inż Robert Życiński, Pełnomocnik
Prezydenta ds. Wspierania Innowacyjności, Urząd
Miasta Katowice

16:00-16:45 Dostawy paliwa, wsparcie techniczne, merytoryczne, finansowe
Prelegent: Sławomir Nestorowicz, Dyrektor, PGNIG

16:45-17:30 Nowy hybrydowy system napędu dla lekkich ciężarówek oraz SUV-ów
Prelegent: przedstawiciel Ford i Toyota

Drugi dzień, 9 listopada 2011

9:00 – 9:30 Zastosowanie CNG w autobusach
* Współpraca z podmiotami
* Tworzenie floty
* Korzyści dla firm
Prelegent: Kazimierz Gałkiewicz, Prezes Zarządu, PKM Gdynia

9:30-10:10 Nowy łańcuch wartości: OZE – EV – Smart Grid – Pakiet 3×20. Analiza korzyści w tym łańcuchu i propozycja ich alokacji

Prelegent: prof. dr hab. Jan Popczyk
Politechnika Śląska

10:10-10:45 Wykorzystanie biogazu do zasilania autobusów komunikacji miejskiej. Europejski Projekt Badawczy „Baltic Biogas Bus
Instytut Transportu Samochodowego (ITS)

10:45-11:15 GasHighway – doświadczenia europejskie w zakresie wykorzystania biogazu do celów transportowych
Prelegent: dr Magdalena Rogulska i Ewa Krasuska
Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Zakład Odnawialnych Zasobów Energii

11:15-11:45 Inwestycja w stację tankowania CNG – studium przypadku
Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT)

11:45-12:15 Produkcja i uszlachetnianie biogazu z przeznaczeniem na cele transportowe – studium przypadku
Przemysłowy Instytut Motoryzacji

12:15-13:00 Stacje tankowania. Technologie, wykorzystanie dla inwestorów
* doświadczenia we wdrażaniu CNG w Polsce

13:00-13:45 lunch

13:45-14:15 Aspekty techniczne zastosowania CNG w transporcie

Prelegent: dr inż. Ryszard Wołoszyn

14:15-14:45 Możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych Smart Grid
Prelegent: Leszek Drogosz, Dyrektor Biura Infrastruktury i Zastępca Przewodniczącego
Zespołu ds. Ochrony Klimatu w Urzędzie m. st. Warszawy

14:45-15:15 Wykorzystanie gazu ziemnego w pojazdach ciężkich

Prelegent: przedstawiciel IVECO

15:15-15:45 Dotacje na rozwój rynku pojazdów elektrycznych
– przegląd dostępnych programów finansowania, wnioski o dofinansowanie

Prelegent: przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

15:45-16:30 Inteligentne systemy zarządzania transportem – technologie telekomunikacyjne, informatyczne, automatyki i pomiarowe

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , , , ,