Baltic Biogas Bus – Międzynarodowa Konferencja projektu

Baltic Biogas Bus - Konferencja Generalna
Fot. Baltic Biogas Bus promuje wykorzystanie biometanu – odnawialnego i czystego paliwa w transporcie Źródło: cng.auto.pl

Konferencja jest częścią europejskiego projektu Baltic Biogas Bus. W jej trakcie zostaną zaprezentowana korzyści z wprowadzenia najlepszego biopaliwa na rynku – sprężonego biometanu (bioCNG). Zagadnienie to zostanie omówione na podstawie dotychczasowych projektów Unii Europejskiej z zakresu wykorzystania biometanu w państwach basenu Morza Bałtyckiego. Uczestnicy będą mogli również pozyskać informacje na temat uszlachetniania i produkcji biogazu. Konferencję podsumuje aktualną politykę biogazową państw europejskich oraz studia przypadków udanych wdrożeń bioCNG w transporcie.

PLAN KONFERENCJI

19. października 2011 – DZIEŃ I

do 08:30 – rejestracja uczestników
08:30 – 09:00 sesja otwierająca
09:00 – 11:00 sesja generalna
11:00 – 11:30 przerwa kawowa
11:30 – 13:00 sesja 1
13:00 – 14:00 lunch
14:00 – 14:30 sesja posterowa
14:30 – 16:00 sesja 2
16:00 – 16:30 przerwa kawowa
16:30 – 18:00 sesja 3
18:00 – 18:30 sesja posterowa
20:00 uroczysta kolacja

20. października 2011

08:00 – 12:00 wziyta techniczna
12:00 – 13:00 lunch
13:00 – 13:30 przejazd do sali konferencyjnej
13:30 – 15:00 sesja 4
15:00 – 15:30 sesja posterowa
15:30 – 17:00 sesja 5
17:00 – 17:30 przerwa kawowa
17:30 – 19:00 sesja 6
19:00 sesja podsumowująca,zamknięcie konferencji

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa na temat biogazu w transporcie

Język konferencji

– Polski

– Angielski

W czasie konferencji będzie dostępne tłumaczeni symultaniczne.

Adres korespondencyjny

Instytut Transportu Samochodowego
03-301 Warszawa
ul. Jagiellonska 80
„Biogas as Vehicle Fuel”

Tagged with: , , , ,