Konferencja na AGH GAZ ZIEMNY PALIWEM PRZYSZŁOŚCI W POJAZDACH

konferencja CNG AGH Kraków
Fot. Wspólne oglądanie pojazdów CNG podczas konferencji na AGH w 2009 roku Źródło: cng.auto.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA – KRAKÓW
IZBA GOSPODARCZA GAZOWNICTWA – WARSZAWA

Patronat honorowy: J.M. Rektor AGH prof. Antoni Tajduś
Prezes PGNiG SA Michał Szubski

Konferencja przeznaczona dla przedsiębiorstw transportu publicznego, flot pojazdów, władz komunalnych oraz przedsiębiorstw sektora gazownictwa

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Jan Sas – Wydział Zarządzania, AGH

AGENDA KONFERENCJI

„GAZ ZIEMNY PALIWEM PRZYSZŁOŚCI W POJAZDACH” 
KRAKÓW 22–23 września 2011 
Miejsce: Kraków, ul. Gramatyka 10, aula (budynek Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej)

Organizatorzy: Wydział Zarządzania AGH, Izba Gospodarcza Gazownictwa

Kontakt: tel. 12 617 43 01, 603 580 161; e-mail: cng@ zarz.agh.edu.pl

Dzień 1 – 22 września 2011

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 – 11.10 Otwarcie i powitanie uczestników i gości

11.10 – 11.35 Stan aktualny i czynniki rozwoju CNG w Polsce (J. Sas, AGH)

11.35 – 12.00 Plany PGNiG SA wobec CNG w Polsce (S. Nestorowicz, PGNiG SA)

12.00 – 12.25 Polityka państwa wobec paliwa CNG do pojazdów w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach (A. Szurlej, Ministerstwo Gospodarki)

12.25 – 12.50 Doświadczenia PKM Gdynia w eksploatacji autobusów CNG (K. Gałkiewicz, PKM Gdynia)

12.50 – 13.15 Urządzenia stacji tankowania CNG

14.00 – 14.20 Oferta pojazdów NGV firmy IVECO

14.20 – 14.40 Oferta autobusów NGV (K. Gawroński, MAN)

14.40 – 15.00 Oferta samochodów osobowych NGV (przedstawiciel fabryki samochodów)

15.00 – 15.20 Urządzenia stacji tankowania CNG

15.20 – 16.10 Dyskusja panelowa: „Co zrobić aby zdynamizować rozwój rynku CNG w Polsce” (Andrzej Schoeneich, Kazimierz Gałkiewicz, Grzegorz Jarzyński, Bartłomiej Kamiński)

18.00 Spotkanie w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Dzień 2 – 23 września 2011

9.30 – 11.00 Oferty producentów urządzeń oraz pojazdów NGV – stoiska (IVECO, FIAT, GALILEO, IMW, NGV POLSKA, GAZEX)

11.00 – 11.20 Standardy techniczne dotyczące stacji i urządzeń tankowania CNG – komunikat o pracach zespołu standaryzacyjnego (J. Sas AGH)

11.20 – 11.40 Doświadczenia MPK Rzeszów w eksploatacji autobusów CNG (M. Filip, MPK Rzeszów)

11.40 – 12.00 Trendy rozwojowe w napędach gazowych

12.00 – 12.20 Lokalna sieć biometanowa dla BioCNG w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdyni (E. Licznerski, PTB)

12.20 – 12.40 Biometan jako paliwo w środkach transportu – projekt „Biomaster” (R. Pomykała, AGH

12.40 – 13.00 Zakończenie obrad

Cele i struktura warsztatów

Podstawowym celem konferencji jest pogłębienie wiedzy słuchaczy  zakresie najnowszych rozwiązań technicznych stosowanych w przodujących w rozwoju technologii CNG/NGV krajach, zrozumienie kluczowych uwarunkowań rynkowych, organizacyjnych, prawnych i innych, wpływających na efektywność procesu substytucji paliw, a także próba określenia aktualnego stanu i perspektyw oraz warunków rozwoju rynku CNG/NGV w Polsce.

Kolejnym celem jest nawiązanie i rozwój kontaktów oraz przepływ informacji między zainteresowanymi wdrażaniem technologii CNG/NGV.
Podczas konferencji porównawczo zostaną przedstawione równiż rozwiązania dla transportu oparte o wodór oraz biopaliwa.
Obrady konferencji będą przebiegać podczas dwóch sesji plenarnych oraz sesji posterowej
Uczestnicy

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z szerokim spektrum wiedzy dotyczącej realizacji projektów CNG/NGV. Oferta kierowana jest głównie do menedżerów i służb inwestycyjnych przedsiębiorstw publicznego transportu miejskiego oraz transportu międzymiastowego, a także przedstawicieli samorządów organizujących i w dużej części finansujących transport komunalny. Zainteresowani udziałem będą również operatorzy flot pojazdów, firmy taksówkowe, dostawcy pojazdów oraz urządzeń i usług związanych z rozwojem CNG/NGV.
W konferencji winni wziąć udział również menedżerowie, specjaliści i analitycy spółek gazowniczych rozwiązujących na co dzień problemy techniczne, marketingowe czy finansowe przygotowywanych do realizacji projektów na dostawy gazu ziemnego jako paliwa do pojazdów.

Tematyka

Stan aktualny i perspektywy stosowania gazu ziemnego, wodoru i biogazu jako paliw do pojazdów
Nowe rozwiązania techniczne (CNG, LCNG, gaz ziemny + ON, gaz ziemny + biogaz, ogniwa paliwowe)
Oferta producentów na rynku polskim (pojazdy NGV, stacje i urządzenia tankowania gazu ziemnego)
Bezpieczeństwo oraz przepisy prawne dotyczące CNG/NGV

Ramowy program konferencji (będzie zamieszczony wkrótce)
Prelegenci

Pracownicy naukowi AGH oraz instytutów naukowo-badawczych
Przestawiciele Ministerstwa Gospodarki
Przedstawiciele PGNIG SA
Przedstawiciele firm – dostawców stacji tankowania CNG oraz producentów pojazdów NGV

INFORMACJE OGÓLNE

Zgłoszenie uczestnictwa

Wstępna rezerwacja uczestnictwa jest możliwa poprzez zgłoszenie telefoniczne, tel. 12 617 43 01, 0 603 580 161 lub e-mail: cng@zarz.agh.edu.pl, ale konieczne jest potwierdzenie poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres organizatora.
Szczegółowe informacje o konferencji zostaną dostarczone uczestnikom najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem. W razie jakichkolwiek niejasności czy braku potwierdzenia uczestnictwa prosimy o kontakt z organizatorem.

Opłata

Opłata za konferencję wynosi 750 zł + VAT od uczestnika (patrz formularz zgłoszeniowy).
Opłata dotyczy uczestnictwa w konferencji, materiałów dydaktycznych, podstawowych materiałów biurowych, kawy i lunchu oraz programu kulturalnego. Opłata nie pokrywa kosztów zakwaterowania i musi być uiszczona przed rozpoczęciem konferencji.

Miejsce zajęć

Sale dydaktyczne mieszczące się w budynku Wydziału Zarządzania AGH przy ulicy Gramatyka 10 w Krakowie, blisko Błoń, niedaleko do Rynku.

Rezygnacja

W przypadku rezygnacji wcześniej niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem konferencji, organizator potrąca 15% należnej opłaty. W razie rezygnacji po tym terminie całą opłatę zatrzymuje organizator. Rezygnację należy złożyć w formie pisemnej.
AGH zastrzega sobie prawo odwołania oferowanej konferencji. W takim przypadku następuje całkowity zwrot wniesionej opłaty. Uczestnikom i ich pracodawcom nie przysługuje prawo zwrotu jakichkolwiek innych kosztów poniesionych przez nich w związku z oferowaną konferencją.

Pytania/informacje

Pytania dotyczące aspektów programowych prosimy kierować do:
dr inż. Jan Sas
tel.: 0 602 726 010
e-mail: jsas@zarz.agh.edu.pl

Pytania dotyczące rejestracji i spraw administracyjnych prosimy kierować do:
mgr Kasia Książko
tel.: 12 617 43 01, 0 603 580 161
e-mail: cng@zarz.agh.edu.pl

Źródło:
  • cng.zarz.agh.edu