EVENTY | EXPO-GAS 2011

Zapraszamy na organizowane już po raz 6 Targi Techniki Gazowniczej  EXPO GAS, które odbędą się  w dniach 13 – 14 kwietnia 2011 r w Kielcach. Tradycyjne Targom towarzyszyć będzie konferencja oraz warsztaty.

Zakres branżowy wystawy obejmował będzie przede wszystkim sieci i urządzenia gazowe, stacje gazowe, odbiorniki gazu, aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę przemysłową dla gazownictwa, tłocznie gazu, urządzenia, materiały i sprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu, a także wydawnictwa branżowe. Jednym słowem targi poświęcone będą nowościom technicznym oraz rozwiązaniom systemowym w gazownictwie. Na stoiskach nie zabraknie także firm zajmujących się zastosowaniem gazu na przykład w pojazdach, jak również pilnujących czystości naszego środowiska. Gaz ziemny w najbliższym czasie stanie się niewątpliwie jednym z głównych nośników energii w Polsce.

Wszelkie informacje związane z organizacją wystawy można uzyskać:
http://www.targikielce.pl/index.html?k=expo_gas&s=index

Zakres branżowy targów EXPO-GAS:

* Sieci gazowe;
* urządzenia gazowe; stacje gazowe;
* odbiorniki gazowe;
* aparatura kontrolno-pomiarowa w gazownictwie;
* automatyka przemysłowa dla gazownictwa;
* tłocznie gazu;
* magazyny gazu;
* bezpieczeństwo w gazownictwie;
* urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu;
* zastosowanie gazu sprężonego w pojazdach;
* ochrona środowiska;
* inne.

Źródło:
  • www.igg.pl