CNG | Kongres gazowniczy opowiada się za promowaniem paliw metanowych

Kongres Gazowniczy IGG - Ossa 2014 - Poruszono temat CNG i LNG dla transportu
Fot. Kongres Gazowniczy IGG – Ossa 2014 – Poruszono temat CNG i LNG dla transportu Źródło: IGG

Gaz ziemny w transporcie to jedna z kwestii, która została poruszona w czasie IV Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego. Izba Gospodarcza Gazownictwa, w obliczu nadchodzących zobowiązań w zakresie dostępności paliw CNG i LNG dla transportu, zawarła w odezwie postulaty dotyczące zmian w zakresie wykorzystania paliw metanowych. Odezwa została skierowana do władz centralnych, które reprezentował w czasie kongresu Minister Gospodarki, Pan Premier Janusz Piechociński. Portal cng.auto.pl na prośbę Izby przygotował pakiet niezbędnych zmian prawnych, które pozwoliłyby na sprawniejszy rozwój CNG i LNG w Polsce.

Kongres Gazowniczy IGG - Ossa 2014 - Minister Gospodarki, Pan Premier Janusz Piechociński
Fot. Kongres Gazowniczy IGG – Ossa 2014 – Minister Gospodarki, Pan Premier Janusz Piechociński Źródło: IGG

CNG i LNG dla transportu to jeden z wątków poruszanych w czasie spotkania branży gazowniczej, które zorganizowała Izba Gospodarcza Gazownictwa w dniach 23 – 25 kwietnia 2014 r. w Ossie. W Kongresie wzięło udział 250 specjalistów rynku gazu ziemnego. Gościem honorowym spotkania był Minister Gospodarki, Pan Premier Janusz Piechociński. Spotkanie zaszczycili również swoją obecnością członkowskie Sejmu oraz Senatu.

Kongres otworzył Prezes IGG, Pan Mirosław Dobrut.  W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na znaczny dorobek poprzednich edycji Kongresu i wyraził przekonanie o potrzebie podejmowania dyskusji na ważne dla branży gazowniczej kwestie. Przesłanie dla uczestników Kongresu przekazał w swojej mowie przewodniej pan Janusz Piechociński, a życzenia i poparcie dla idei kongresowych wyrazili panowie: dr Mieczysław Menżyński – wiceprezes PZITS oraz dr Stanisław Szafran – sekretarz generalny SITPNiG.

Kongres otworzyła Sesja inauguracyjna pt. „Bilans 10-lecia obecności Polski w UE – korzyści i wyzwania dla rynku energii”, w ramach której odbył się panel dyskusyjny z udziałem wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz parlamentarzystów, prezesów firm i instytucji, jak również działaczy stowarzyszeń naukowo-technicznych.

Kongres Gazowniczy IGG - Ossa 2014
Fot. Kongres Gazowniczy IGG – Ossa 2014 Źródło: IGG

W drugim dniu Kongresu odbyły się dwie sesje, których zakres merytoryczny objął m.in. założenia dot. Nowej Polityki Energetycznej oraz uwarunkowania regulacyjne i branżowe determinujące rozwój rynku gazu ziemnego. W ramach podsumowania Kongresu przyjęto uchwałę, w której poruszono wyzwania związane z wdrożeniem CNG i LNG jako paliwa dla transportu. Zapis uchwały w tym zakresie brzmi:

Punkt II 4

Środowisko gazowników wyraża głębokie zaniepokojenie, że w sprawach dotyczących systemu wsparcia dla kogeneracji oraz dla CNG/LNG w transporcie –rozwiązania prawne bardziej ograniczają działanie tych segmentów rynku, niż je wspierają. Wzorem innych krajów oraz implementując dyrektywę „Czysta Energia”, powinien być uruchomiony długofalowy program wsparcia efektywnych i ekologicznych rozwiązań, jakie stwarza wykorzystanie gazu ziemnego.

Pełna treść uchwały IV Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego znajduje się tutaj

Niezwykle cieszymy się, że Izba Gospodarcza Gazownictwa podejmuje działania na rzecz popularyzacji gazu ziemnego jako paliwa dla transportu oraz ochrony interesu użytkowników tego ekologicznego paliwa w Polsce. Przedstawiony powyżej zapis powstał m.in. dzięki specjalnemu opracowaniu, które zostało przygotowane przez ekspertów Portalu cng.auto.pl.
Portal cng.auto.pl określił priorytetowe kwestie, wymagające zmian:

1) Zniesienie podatku akcyzowego na paliwa CNG i LNG;

2) Zniesienie zakazu samodzielnego tankowania pojazdów CNG;

3) Drakońskie warunki i ceny dozoru oraz prób ciśnieniowych zbiorników CNG;

4) Brak preferencji przy obliczeniu dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów CNG i LNG;

5) Brak regulacji w zakresie parkowania aut CNG w garażach podziemnych.

Pełna treść postulatów przesłanych do Izby Gospodarczej Gazownictwa znajduje się tutaj