Strefa Metanu na GasShow 2014 – Warsztaty edukacyjne Biomaster

Biomaster - Warsztaty Edukacyjne - Strefa Metanu
Fot. Biomaster – Warsztaty Edukacyjne – Strefa Metanu Źródło: cng.auto.pl

W dniach 5-6 marca 2014 już po raz czwarty Portal cng.auto.pl zorganizował Strefę Metanu podczas targów GasShow 2014. W Strefie Metanu zostały zorganizowane warsztaty edukacyjne, poświęcone tematyce zastosowania biometanu w transporcie. Było to VIII Spotkanie Sieci Interesariuszy Projektu BIOMASTER. Uczestnicy warsztatów mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać szeregu wykładów, poprowadzonych m.in. przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Biomaster - Warsztaty Edukacyjne - Słuchacze zajęć edukacyjnych
Fot. Biomaster – Warsztaty Edukacyjne – Słuchacze zajęć edukacyjnych Źródło: cng.auto.pl

Prelegenci w swych prezentacjach podkreślali konieczności stosowania biopaliw. Wskazywali również na kraje, gdzie biogaz jako paliwo jest powszechnie znane. Dobrym przykładem jest Szwecja, gdzie rząd jest świadomy olbrzymich korzyści wykorzystanie biogazu i wspiera to rozwiązanie. Polska, wzorując się na gospodarce szwedzkiej, rozwiązałaby problem odpadów oraz stworzyłaby alternatywę dla paliw kopalnych. Jest wiele substratów, z których można produkować biogaz. Są to produkty i odpady rolnicze, odpady komunalne, osady ściekowe, odpady z przemysłu mięsnego a także z przemysłu rolno-spożywczego.

Projekt Biomaster pozwolił m.in. na przeprowadzenie badania obecnych oraz potencjalnych użytkowników pojazdów na gaz ziemny. Okazuje się, że respondenci pytani o odczucia, dotyczące użytkowania swojego pojazdu zasilanego ekologicznym paliwem, wyrażają zadowolenie. Ponadto, w przeciągu najbliższej dekady dalej chcą wspierać ekologię i zakupią pojazd z instalacją CNG. Swój wybór głównie argumentują względami ekologicznymi i ekonomicznymi, a dokładniej oszczędnościami przy zakupie paliwa.

Biomaster - Warsztaty Edukacyjne - Słuchacze zajęć edukacyjnych
Fot. Biomaster – Warsztaty Edukacyjne – Słuchacze zajęć edukacyjnych Źródło: cng.auto.pl

Jeżeli rząd polski zechce dostrzec potencjał biogazu oraz będzie brał przykład z państw, które już od dawna go wykorzystują, można śmiało rzec, że będzie to krok naprzód dla rozwoju polskiej gospodarki. Wprowadzenie pojazdów metanowych w miejsce wycofywanych pojazdów, zasilanych olejem napędowym, spowoduje znaczącą redukcję emisji substancji szkodliwych.

– Celem stanowiska „Strefa Metanu” jest upowszechnianie wiedzy o ekologicznym, ekonomicznym i bezpiecznym paliwie jakim jest gaz ziemny. – mówi pomysłodawca Strefy Metanu, Bartłomiej Kamiński z Portalu cng.auto.pl. – Portal oraz Fundacja Green Fuel wspierają wdrażanie paliw metanowych w Polsce oraz popularyzację nowych rozwiązań, jakim jest biogaz dla transportu. Poprzez organizację z AGH warsztatów edukacyjnych Biomaster przybliżamy perspektywę wykorzystania biogazu jako paliwa w polskim transporcie.

Biomaster - Warsztaty Edukacyjne - Prezentacja o biometanie
Fot. Biomaster – Warsztaty Edukacyjne – Prezentacja o biometanie Źródło: cng.auto.pl

Agnieszka Hajduk

Student UTH i Członek Koła Naukowego TSL Team, działającego przy Uczelni

Prezentacje z warsztatów edukacyjnych Biomaster na GasShow

1. Perspektywy biometanu w Polsce – projekt BIOMASTER – Radosław Pomykała, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie

2. Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemny – Małgorzata  Śliwka, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie

3. Szacowanie potencjału biogazu na przykładzie Małopolski – Paulina Łyko, Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) w Krakowie

4. Realne działania na rzecz wdrożenia paliw metanowych w Polsce –  FUNDACJA GREEN FUEL

5. Biogaz i co dalej? Green Gas Grids – wnioski – Clayton Reklewski Louis-Jean, Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE)

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , , , , ,