GAZELA CNG | Autobusy hybrydowe na CNG pojadą do Częstochowy i Gdyni!

Castrosua Tempus CNG Hybrid - autobus gazowy ufundowany przez rząd Hiszpanii dla Litwy
Fot. Castrosua Tempus CNG Hybrid – autobus gazowy ufundowany przez rząd Hiszpanii dla Litwy Źródło: ebus.lt

Projekt GAZELA – niskoemisyjny transport dzięki autobusom hybrydowym na gaz ziemny – wreszcie z wynikami! Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w opublikowanym komunikacie, podał zaakceptowane wnioski oraz kandydatury rezerwowe. Autobusy hybrydowe na CNG pojadą do MPK Częstochowa oraz UM Gdynia. Pierwszy operator otrzyma finansowanie na zakup kilkudziesięciu autobusów CNG z silnikiem hybrydowym, zaś Urząd Miasta Gdynia otrzyma środki na zakup 10 autobusów hybrydowych CNG oraz szkolenie kierowców. Obserwatorzy rynku mają mieszane uczucia, co do alokacji środków, cieszy jednak przekazanie tak znacznych funduszy na zakup nowych autobusów CNG w Polsce.

MPK Częstochowa – nowe autobusy hybrydowe na gaz i budowa stacji CNG

Castrosua CNG Hybrid - I autobus hybrydowy na CNG dla Barcelony
Fot. Castrosua CNG Hybrid – autobus hybrydowy na CNG Źródło: Gas Naturel Fenosa

Autobusy CNG w MPK Częstochowa to zupełna nowość. Dzięki dofinansowaniu w wysokości 65.950.000 złotych z programu GAZELA możliwy będzie zakup czterdziestu nowych autobusów na gaz ziemny w układzie hybrydowym oraz szkolenie kierowców. Dodatkowo realizacja projektu wymaga uruchomienia nowej stacji CNG.

Inwestycja ta powinna wzbudzić znaczące zainteresowanie ze strony nowych klientów. Obecnie w Częstochowie nie ma stacji tankowania CNG, ale inwestycjami w pojazdy zasilane tym paliwem jest zainteresowanych kilka dużych przedsiębiorstw z tego miasta. Ponadto Częstochowa leży przy jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych w Polsce – trasie Drogi Krajowej 1.

UM Gdynia – 10 hybrydowych gazowców oraz szkolenie 25 kierowców

Van Hool Exqui.City - autobus hybrydowy zasilany biogazem (CNG, gaz ziemny, biometan)
Fot. Van Hool Exqui.City – przykład autobusu hybrydowego na CNG

Urząd Miasta Gdynia w swoim wniosku wystąpił o sfinansowanie zakupu 10 autobusów hybrydowych na CNG oraz szkolenie 25 kierowców. Zaakceptowany budżet inwestycyjny opiewa na 14.050.000 złotych. Jeden pojazd wyceniono na ok. 1, 5 miliona złotych. Złożony wniosek przewiduje finansowanie na poziomie 100% kosztów zakupu hybrydowych gazowców.
Co ważne, to nie jedyne zamówienie ze strony PKM Gdynia, które będzie miało miejsce w najbliższym czasie. Na dniach powinien zostać rozpisany przetarg na zakup 15 autobusów CNG o długości 12 metrów, które w dużej mierze zostaną sfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego.
Dzięki tym inwestycjom flota ekologicznych autobusów na gaz ziemny w Gdyni powiększy się o 25 krótkich autobusów. W pierwszym kwartale PKM Gdynia powinno posiadać łącznie aż 41 autobusów na CNG!

Wnioski rezerwowe

Castrosua Tempus CNG Hybrid - autobus gazowy ufundowany przez rząd Hiszpanii dla Litwy
Fot. Castrosua Tempus CNG Hybrid – autobus gazowy ufundowany przez rząd Hiszpanii dla Litwy Źródło: ebus.lt

Ostatecznej akceptacji dla finansowania nie uzyskało finalnie 15 wniosków z całej Polski. Zwłaszcza niepowodzenie kilku z nich budzi szczególny zawód, gdyż stwarzały one realne szanse na rozwój floty innych pojazdów wokół nowych punktów tankowania CNG, m.in. w Bydgoszczy, Kaliszu czy Szczecinie. Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie w kolejności przedstawionej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
1. Warszawa – Miejskie Zakłady Autobusowe – 80.000.000 zł
2. Zamość – Miasto Zamość – 10.333.200 zł
3. Kraków – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – 24.022.000 zł
4. Słupsk – Miasto Słupsk – 8.020.000 zł
5. Radom – Miasto Radom – 22.830.000 zł
6. Przemyśl – Miasto Przemyśl – 8.370.000 zł
7. Bydgoszcz – Miasto Bydgoszcz – 24.035.000 zł
8. Kalisz – Miasto Kalisz – 15.295.372 zł
9. Tarnobrzeg – Gmina Tarnobrzeg – 28.599.187 zł
10. Toruń – Miasto Toruń – 14.780.298 zł
11. Szczecin – Przedsiębiorstwo Autobusowe Klonowica – 29.525.000 zł
12. Ostróda – Miasto Ostróda – 16.201.000 zł
13. Ostrowiec Świętokrzyski – Miasto Ostrowiec Świętokrzyski – 28.066.206 zł
14. Suwałki – Miasto Suwałki – 12.500.000 zł
15. Starogard Gdański – Miasto Starogard – 12.900.000 zł

Komentarz Portalu cng.auto.pl

NFOŚiGW - Program GAZELA - Zrównoważony transport miejski
Fot. NFOŚiGW – Program GAZELA – Zrównoważony transport miejski Źródło: NFOŚiGW

Zwycięskie kandydatury należy uznać za jak najbardziej uzasadnione. Częstochowa to jedno z największych miast w Polsce, które było do tej pory pozbawione dostępu do punktu tankowania CNG oraz nie czerpało korzyści z eksploatacji ekologicznych pojazdów zasilanych metanem. Również wniosek UM Gdynia, który przekaże autobusy do PKM Gdynia, należy uznać za słuszny kierunek. Ten przewoźnik kierowany przez Pana Kazimierza Gałkiewicza skutecznie buduje nowoczesną flotę autobusów zasilanych metanem oraz stara się wdrażać najnowsze osiągnięcia techniki w tym zakresie.
Nie ma jednak, co ukrywać, że oczekiwania branży CNG w Polsce były dużo większe. Można było dokonać dużo lepszej alokacji środków z programu GAZELA. Świadczy o tym długa lista kandydatur rezerwowych, których realizacja mogła znacząco przyspieszyć rozwój CNG w Polsce. Wystarczy wymienić zakład z takich miast jak Bydgoszcz, Kalisz czy Szczecin. Zakup autobusów w tych miastach pozwoliłby na nowe inwestycje w innych sektorach, takich jak transport prywatny osób i towarów czy usługi komunalne. Miejmy nadzieję, że kolejne programy realizowane przez NFOŚiGW dostrzegą szerszy horyzont inwestycyjny i pozwolą na wdrażanie pojazdów niskoemisyjnych na dużo szerszą skalę niż obecnie.

Źródło:
  • NFOŚiGW
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,