Biogaz dla transportu- Konferencja finałowa projektu Biomaster w Krakowie

Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH
Fot. Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH Źródło: Biomaster

Biometan do zasilania pojazdów ma przed sobą coraz lepsze perspektywy. Świadczą o tym wyniki projektu Biomaster, którego finałowa konferencja odbyła się w dniu 4 kwietnia 2014 roku w Krakowie. W czasie jednodniowego spotkania na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zespół pracowników naukowych, ekspertów oraz przedstawicieli branży wspólnie debatowali na temat przyszłości rynku CNG i bioCNG w Polsce oraz Europie.  Zapraszamy do lektury relacji z wydarzenia!

Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH
Fot. Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH Źródło: Biomaster

Projekt Biomaster to międzynarodowa inicjatywa na rzecz popularyzacji wykorzystania biometanu do zasilania pojazdów. Grupa instytucji naukowo-badawczych z Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski od 2011 roku prowadziła badania nad perspektywami rozwoju tego znakomitego biopaliwa dla transportu. Polskę reprezentowały m.in. Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie.

Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH
Fot. Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH Źródło: Biomaster

Biogaz nadal potrzebuje większego zainteresowania ze strony rządu oraz przedsiębiorców – taka konstatacja może płynąć z konferencji finałowej projektu Biomaster, która miała miejsce w dniu 4 kwietnia 2014 roku w gmachu AGH w Krakowie. Prezentacje na temat realiów europejskiego i polskiego rynku przedstawiło wybitne grono ekspertów, m.in. z AGH, PIMOT czy Fundacji Green Fuel.

Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH
Fot. Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH Źródło: Biomaster

Bez wątpienia największą uwagę przyciągnął pierwszy panel konferencji, gdzie sytuację na rynku CNG i biometanu przedstawiali pracownicy AGH oraz Fundacji Green Fuel. Uczestnicy z uwagą wysłuchali wystąpienia na temat obecnej sytuacji na rynku CNG w Polsce oraz jak kształtują się perspektywy przed tym paliwem na głównych rynkach globalnych – Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Nie bez znaczenia pozostaje, bowiem fakt wdrażania nowych rozwiązań na rynku gazu ziemnego, z pozyskiwaniem metanu z nowych źródeł włącznie – m.in. z pokładów gazu łupkowego czy też, jako biometan.

Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH
Fot. Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH Źródło: Biomaster

Poniżej przedstawiamy pełne zestawienie prezentacji – każda z nich jest dostępna po kliknięciu na tytule.

1. 3 lata projektu BIOMASTER – podsumowanie zadań – dr inż. Radosław Pomykała, AGH w Krakowie

2. Rynek CNG w Polsce – wyniki ankiety – dr inż. Małgorzata Śliwka, AGH w Krakowie

3. Potencjał produkcji biogazu w Małopolsce – Paulina Łyko, AGH w Krakowie

4. Transport oparty na metanie CNG, LNG – przykłady, dobre praktyki – , portal cng.auto.pl

5. Środki na poprawę jakości powietrza w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 – Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

6. Metody wzbogacania biogazu w niewielkich instalacjach

7. Doświadczenia z budowy biogazowni rolniczej w Małopolsce – Robert Kucharski, Biogazownie Małopolskie, Lech Ciurzyński, BIA Consultor

8. Biogaz z odpadów – doświadczenia szwedzkie, a realia polskie –Barbara Smerkowska, PIMOT, Warszawa

9. Praktyczne sposoby wdrożenia idei produkcji biometanu z odpadów na cele transportowe w Polsce” – Aneta Marciniak, PIMOT, Warszawa

10. Możliwości zagospodarowania pofermentu z produkcji biogazu – zagadnienia  techniczne i  prawne – dr Alina Juśko-Kowalczyk, Uniwersytet Przyrodniczy  w Lublinie.

Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH
Fot. Biomaster. Konferencja finałowa projektu promującego bioCNG na AGH Źródło: Biomaster

Zapraszamy również do zapoznania się z pełną galerią zdjęć z wydarzenia. Można zobaczyć ją tutaj