Nauczanie o metanie | Strefa Metanu dla studentów i uczniów szkoły samochodowej

Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014
Fot. Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014 Źródło: Portal cng.auto.pl

Akcja „Nauczanie o metanie” tradycyjnie skoncentrowana jest na przekazywaniu wiedzy dla studentów oraz uczniów szkół samochodowych. Nie inaczej było w czasie ostatniej Strefy Metanu na Targach GasShow 2014. W dniu 5 marca, grupa studentów z Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie oraz 40 uczniów Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 z Warszawy wzięło udział w kompleksowym szkoleniu na temat wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów. Specjalnie dla młodzieży odbyły się także warsztaty edukacyjne Biomaster.

Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014
Fot. Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014 Źródło: Portal cng.auto.pl

Strefa Metanu to nie tylko samo stanowisko promujące CNG i LNG dla transportu oraz wystawa pojazdów. W tym czasie Portal cng.auto.pl tradycyjnie organizuje bogaty program wydarzeń towarzyszących dla różnych grup odbiorców. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia akcja „Nauczanie o metanie”, która dedykowana jest przede wszystkim dla uczniów szkół samochodowych, młodzieży oraz studentów.

Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014. Dr Magdalena Rogulska
Fot. Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014. Dr Magdalena Rogulska Źródło: Portal cng.auto.pl

Po raz pierwszy w czasie Strefy Metanu miały miejsce specjalne warsztaty edukacyjne na temat wykorzystania biometanu do zasilania pojazdów. Zostały one zorganizowane przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, PIMOT, Fundacji Green Fuel oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Celem przeprowadzonych zajęć było przekazanie aktualnej wiedzy w dziedzinie wykorzystania biogazu do zasilania pojazdów.

Nasze specjalne zajęcia praktyczne na temat budowy i obsługi instalacji CNG, przeprowadzano na pojazdach wyposażonych w fabryczną instalację zasilania gazem ziemnym. Były to auta osobowe, dostawcze oraz ciężarowe.

Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014
Fot. Nauczanie o metanie w czasie Strefy Metanu na GasShow 2014 Źródło: Portal cng.auto.pl

Studenci Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, reprezentujący m.in. TSL Team, oraz Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 z Warszawy z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, upowszechniających wiedzę na temat ekologicznego paliwa CNG. Akcja „Nauczanie o metanie” pokazuje, jak duża jest potrzeba specjalnego kształcenia młodych adeptów mechaniki pojazdowej. W tym roku dla najpilniejszych uczestników zostały przekazane specjalne nagrody. Była oceniana wiedza i sumienność wykonywanych działań. Nagrody elektroniczne Plantronics przekazała firma Kontel, partner technologiczny i komunikacyjny portalu cng.auto.pl, dostarczający rozwiązania telekomunikacyjne dla Strefy Metanu.