CNG a Unia Europejska | Dyrektywa Czysta Energia dla transportu – ostateczne postanowienia

Przedstawiciele Rady Unii Europejskiej zaakceptowali wprowadzenie Dyrektywy "Czysta energia dla transportu"

Fot. Przedstawiciele Rady Unii Europejskiej zaakceptowali wprowadzenie Dyrektywy „Czysta energia dla transportu” Źródło: Unia Europejska

Dyrektywa „Czysta energia dla transportu” w dniu 20 marca 2014 roku została ostatecznie zatwierdzona i przekazana do wdrożenia. Dzięki temu, państwa członkowskie UE zostaną zobowiązane do zbudowania punktów tankowania gazu ziemnego. Do 2020 roku powstanie sieć tankowania CNG we wszystkich europejskich aglomeracjach miejskich, zaś do 2025 roku wzdłuż szlaków transportowych TEN-T – punkty tankowania CNG i LNG. Zyska też transport wodny – punkty bunkrowania LNG dla portów morskich powstaną do 2025 roku, zaś dla portów śródlądowych – do 2030 roku. Tym samym cała branża CNG i LNG liczy na ogromny postęp w materii rozwoju paliw metanowych.

Dyrektywa „Czysta energia dla transportu” ma na celu zredukować uzależnienie transportu Unii Europejskiej od ropy naftowej, a także przyczynić się do ograniczenia emisji spalin z transportu. Nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury tankowania paliw alternatywnych. Główne zobowiązania wynikające z dokumentu to m.in. opracowanie i wdrożenie planów budowy:

– stacji tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) oraz energii elektrycznej w dużych aglomeracjach miejskich do 2020 roku;

– stacji tankowania CNG (co 100 kilometrów) oraz LNG (co 400 kilometrów) dla transportu tranzytowego wzdłuż szlaków transportowych TEN-T do 2025 roku;

– punktów bunkrowania (tankowania) LNG statków żeglugi morskiej w portach wpisanych na listę szlaków transportowych TEN-T do 2025 roku;

– punktów bunkrowania (tankowania) LNG statków żeglugi śródlądowej w portach wpisanych na listę szlaków transportowych TEN-T do 2030 roku.

Ponadto, cześć państw przyjęła dobrowolne zobowiązania do budowy punktów tankowania wodoru w aglomeracjach miejskich do 2025 roku. Polska nie przyjęła niniejszego zobowiązania.

– Przyjęte postanowienia stanowią ogromny wkład dla rozwoju paliw alternatywnych w transporcie Unii Europejskiej – mówi Carlo Fidanza, wiodący negocjator z ramienia Parlamentu Europejskiego. – W dniu 20 marca 2014 roku udało się osiągnąć kompromis pomiędzy ambitnym rozwojem a realistycznym podejściem. Warto podkreślić, że został on zatwierdzony przez wszystkie państwa członkowskie wspólnoty. Unia Europejska zyskała niepowtarzalne narzędzie dla skutecznego wdrażania paliw alternatywnych, wydatnie angażujących wszystkich uczestników rynku – użytkowników pojazdów, sprzedawców paliw oraz producentów pojazdów.

Komentarz Portalu cng.auto.pl

Z nieoficjalnych informacji wynika, że los dyrektywy pozostawał niepewny do samego końca negocjacji, również w Polsce. Jednak dzięki wysiłkowi podmiotów promujących CNG i LNG do zasilania pojazdów, w tym także Portalu cng.auto.pl, udało się osiągnąć bezcenne porozumienie z dzisiejszej perspektywy rynku CNG. Pierwszy raz państwo polskie zobowiązało się prawnie do budowy sieci punktów tankowania ekologicznych paliw gazowych – CNG oraz LNG. Mamy informację, że niebawem po przyjęciu dokumentu, Ministerstwo Gospodarki przystąpi do przygotowania dokumentu wdrażającego postanowienia Dyrektywy w Polsce.

Zobacz przedstawienie wdrażania Strategii Rozwoju Paliw Metanowych w Polsce >> kliknij tutaj

Zobacz również relację ze spotkania ws. komunikatu „Czysta energia dla transportu” >> kliknij tutaj

Źródło:
  • Komisja Europejska, własne
Tagged with: ,