CNG Nauka | Zespół Szkół Samochodowych we Wrocławiu i wykorzystanie gazu ziemnego

XXXIX Wrocławskie Dni Nauki i Techniki. Prezentacja o CNG autorstwa dr. inż. Arkadiusza Kowalskiego
Fot. XXXIX Wrocławskie Dni Nauki i Techniki. Prezentacja o CNG autorstwa dr. inż. Arkadiusza Kowalskiego Źródło: cng.auto.pl

Gaz ziemny dla transportu spotyka się z coraz większym zainteresowaniem po stronie edukacji młodych adeptów na mechaników. Znakomitym tego przykładem jest zaangażowanie Pana dr inż. Arkadiusza Kowalskiego z Zespołu Szkół Samochodowych nr 2 we Wrocławiu. W ramach kierowanego koła naukowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, od lat zaszczepia wśród młodzieży wiedzę o wykorzystaniu metanu do zasilania pojazdów. Ostatnią aktywnością w tym obszarze było bliższe przedstawienie aut na CNG w czasie 39. Dni Nauki i Techniki, zorganizowanych przez Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

CNG nie pierwszy raz jest omawiane w czasie Wrocławskich Dni Nauki i Techniki, organizowanych m.in. przez tamtejszy oddział NOT. Wpisanie na stałe przedstawienia tego ekologicznego i innowacyjnego paliwa to zasługa Pana dr. inż. Arkadiusza Kowalskiego. Nie ustaje on w swoich wysiłkach na rzecz przekazywania kształconym przez siebie mechanikom wiedzy oraz najnowszych doniesień z branży. Z pewnością będą one procentować w przyszłości, kiedy młodzi adepci mechaniki pojazdów zajmą się obsługą pojazdów na gaz ziemny.

Prezentacja dr. Kowalskiego o gazie ziemnym do zasilania pojazdów dotyczyła przede wszystkim aspektów funkcjonowania elektroniki, sterującej mieszanką gazu ziemnego. Dla zobrazowania rozwoju rynku CNG w Europie posłużono się przykładami zaczerpniętymi z Niemiec oraz Włoch. Uzupełnieniem prezentacji było przybliżenie tematyki zastosowania przydomowych punktów tankowania CNG – przygarażowych kompresorów gazu ziemnego. Omówiono także poszczególne przypadki samochodów fabrycznie przygotowanych do zasilania gazem ziemnym.

Pełna treść prezentacji jest dostępna tutaj

Na co dzień dr inż. Arkadiusz Kowalski popularyzuje ideę wykorzystania gazu ziemnego dla pojazdów w Zespole Szkół Samochodowych nr 2 we Wrocławiu w ramach Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Cieszymy się, że istnieje w Polsce grono pedagogów, którzy pragną przygotować swoich uczniów do szerszego wdrażania technologii dotychczas nieznanych szerzej w Polsce. Niniejsza edukacja stanowi istotny wkład w rozwój rynku CNG w Polsce, który musi bazować na właściwym przygotowaniu. Odpowiednie wykształcenie mechaników samochodowych jest niemniej ważne jak możliwość tankowania CNG i LNG, dostępność pojazdów na rynku czy przyjazne przepisy prawne.

Portal cng.auto.pl prowadzi również liczne działania dla kształcenia uczniów szkół samochodowych. W czasie organizowanych przez Portal wystaw prowadzone są specjalne szkolenia dla przyszłych mechaników pojazdów. Takie warsztaty miały miejsce m.in. w czasie Strefy Metanu na Targach GasShow 2013 czy Targach PolEko 2013.

Zobacz uczelnie i szkoły wyższe związane z CNG >> kliknij tutaj

Zobacz również prace naukowe na temat CNG >> kliknij tutaj