CNG – biogaz | Berlin zaprasza mieszkańców do wsparcia produkcji biometanu dla pojazdów!

Berlin. Śmieciarka CNG zasilana czystym biometanem
Fot. Berlin. Śmieciarka CNG zasilana czystym biometanem Źródło: cng.auto.pl

CNG w postaci sprężonego biometanu jest szeroko wykorzystywane do zasilania śmieciarek w Berlinie. Tamtejsze miejskie przedsiębiorstwo usług komunalnych – Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) – równolegle do wymiany floty aut na zasilane biogazem, prowadzi kampanię edukacyjno-informacyjną o korzyściach z zastosowania tego ekologicznego paliwa dla pojazdów. W efekcie prowadzonych działań, w skali roku udało się pozyskać 60.000 ton wysokiej jakości biomasy, która została wykorzystana do produkcji biometanu oraz kompostu.

Berlin. Plakat promujący wykorzystanie biometanu dla pojazdów
Fot. Berlin. Plakat promujący wykorzystanie biometanu dla pojazdów Źródło: cng.auto.pl

Gaz ziemny, w berlińskim przedsiębiorstwie oczyszczania miasta, wykorzystywany jest do zasilania już 150 śmieciarek CNG z fabryczną instalacją gazową. Pojazdy te stacjonują w trzech firmowych bazach, wyposażonych w stacje tankowania sprężonego biometanu (bioCNG) – Marzahn, Prenzlauer Berg and Wilmersdor. Oznacza to, że połowa śmieciarek wykorzystywanych w stolicy Niemiec to pojazdy neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.

Berlin. Plakat promujący wykorzystanie biometanu dla pojazdów
Fot. Berlin. Plakat promujący wykorzystanie biometanu dla pojazdów Źródło: cng.auto.pl

Biometan dla zasilania ekologicznych śmieciarek CNG należących do BSR powstaje w biogazowni położonej w Spandau-Ruhleben. Posiada ona wydajność produkcji czystego biometanu na poziomie 4,426 mln m3 rocznie. Pozwala to, w skali roku na zastąpienie spalania ok. 2,5 mln litrów oleju napędowego, 12.200 ton dwutlenku węgla, a przede wszystkim na wyeliminowanie emisji szczególnie szkodliwej sadzy.

Zaangażowanie berlińskiej firmy komunalnej BSR we wdrażanie ekologicznego i zrównoważonego transportu zostało wielokrotnie doceniane nagrodami w dziedzinie ekologii. Prowadzona kampania edukacyjno-informacyjna natomiast to znakomity przykład do naśladowania przez inne miasta, które chcą lepiej chronić środowisko naturalne poprzez podejmowanie wspólnych wysiłków z mieszkańcami.

Źródło:
  • BSR, własne
Tagged with: , , ,