LNG dla statków Europejskie porty morskie z finansowaniem bunkrowania (tankowania) gazu ziemnego

LNG - porty morskie w Roscoff i Santander połączy LNG Corridor
Fot. LNG – porty morskie w Roscoff i Santander połączy LNG Corridor Źródło: TEN-T

W ostatnich tygodniach zostały uruchomione pokaźne środki finansowe dla projektów tankowania statków zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) w Unii Europejskiej. Stosowne wsparcie otrzymały m.in. dwa hiszpańskie porty morskie w Cartagena i Santander oraz port we francuskim Roscoff. Projekt budowy infrastruktury bunkrowania (tankowania) ciekłego metanu jest finansowany ze środków unijnego programu TEN-T. Jego celem jest stworzenie korytarzy transportowych dla ekologicznych i oszczędnych statków morskich zasilanych LNG.

Film. Moldefjord – statek zasilany LNG wyprodukowany przez Gdańską Stocznię Remontową
Źródło: cng.auto.pl

LNG (ang. Liquefied Natural Gas, skroplony gaz ziemny) to ekologiczne paliwo dla morskich jednostek pływających. W ostatnich latach na terenie Unii Europejskiej gwałtownie rośnie zainteresowanie wykorzystania skroplonego metanu właśnie w tym celu. Główną barierą w rozwoju tego paliwa jest ograniczony dostęp do infrastruktury bunkrowania (tankowania) ciekłego gazu ziemnego.

W związku z tym, Unia Europejska postanowiła wyasygnować środki finansowe, które zostaną przeznaczone na zbadanie potencjału wykorzystania LNG dla transportu morskiego. Stworzone zostaną również modelowe wdrożenia na zasadzie specjalnych korytarzy transportowych z dostępem do bunkrowania LNG – LNG BlueCorridors.

Francusko-Hiszpański korytarz transportowy z dostępem do tankowania LNG

LNG - port morski w Roscoff, który zostanie przystosowany do bunkrowania gazu ziemnego
LNG – port morski w Roscoff, który zostanie przystosowany do bunkrowania gazu ziemnego Źródło: TEN-T

Porty morskie w Roscoff (Francja) oraz Santander (Hiszpania), wyszyły z inicjatywą utworzenia specjalnego szlaku morskiego, po którym bez żadnych problemów mogłyby poruszać się ekologiczne statki zasilane skroplonym gazem ziemnym (LNG). Obecnie wykonywane jest specjalne opracowanie, które ma określić parametry przyszłej infrastruktury bunkrującej (tankującej) LNG do statków. Na ten cel konsorcjum portów pozyskało finansowanie w kwocie 1 mln euro. Środki te pochodzą z programu TEN-T, rozpisanego w 2012 roku.

Program ma na celu m.in. przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej dla budowy infrastruktury tankowania LNG zgodnej z obowiązującymi standardami technicznymi, a także określenie potencjału ekologicznego i ekonomicznego przyszłej inwestycji. Obszarem badań jest również bezpieczeństwo magazynowania oraz tankowania paliwa w obu portach.

Niniejsze opracowanie pomoże w podjęciu dalszych decyzji w zakresie budowy i eksploatacji promów morskich LNG w basenie Atlantyku. Porty morskie w Roscoff i Santander otrzymają wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji infrastruktury bunkrowania (tankowania) LNG.

Powyższy projekt jest częścią strategii „Autostrad morskich” na Oceanie Atlantyckim, kwalifikowany jako Projekt 21 programu TEN-T. W działania strategii „Autostrad morskich” włączone są m.in. porty morskie oraz właściciele jednostek pływających z regionu.

Port Cartagena z finansowaniem bunkrowania LNG oraz statków na gaz ziemny

LNG - port morski w Cartagena zostanie przystosowany do tankowania ciekłego metanu
LNG – port morski w Cartagena zostanie przystosowany do tankowania ciekłego metanu Źródło: TEN-T

Wsparcie w zakresie wdrożenia skroplonego gazu ziemnego do zasilania statków otrzymał również inny hiszpański port morski, położony w mieście Cartagena nad Morzem Śródziemnym. Konsorcjum podmiotów transportu morskiego, kierowane przez władze Portu Cartagena, otrzyma dofinansowanie w zakresie budowy i eksploatacji instalacji bunkrowania (tankowania) skroplonego metanu do zasilania statków oraz zakupu lub budowy jednostek pływających przystosowanych do zasilania LNG.

Główne założenia projektu to stworzenie warunków do eksploatacji tego typu jednostek pływających oraz zagwarantowanie ich ciągłości działania. Pierwszym etapem projektu będzie przygotowania analizy technicznej, operacyjnej, ekonomicznej oraz prawnej dla funkcjonowania mobilnej instalacji bunkrowania LNG na bazie statku portowego. Celem jest przygotowanie kompletnego wdrożenia projektu w perspektywie lat 2015-2020.

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,