CNG – ekologiczna i cicha komunikacja miejska

Flota nowych autobusów Mercedes Citaro CNG w MPK Rzeszów
Fot. Flota nowych autobusów Mercedes Citaro CNG w MPK Rzeszów Źródło: Bartek Musiał, phototrans.eu

W poprzedniej publikacji szczegółowo zostało przeanalizowane zastosowanie CNG do zasilania pojazdów komunalnych – śmieciarek i zamiatarek. Tym razem uwaga zostanie zwrócona na równie ważny typ transportu, jakim są autobusy komunikacji miejskiej. W Krakowie jest eksploatowanych 5 takich aut zasilanych sprężonym gazem ziemnym. Niestety, liczba ta wypada blado w porównaniu z innymi miastami w Polsce, które dużo lepiej wykorzystują właśnie takie pojazdy do walki z nadmierną emisją spalin i hałasu. Szczególnie, że gazowe autobusy są obecnie bezkonkurencyjne w walce z emisją zanieczyszczeń w efekcie skali całego transportu autobusowego.

Na wstępie krótkie przypomnienie o paliwie CNG. Jest to skrót od nazwy sprężony gaz ziemny w języku angielskim. Główną zaletą CNG jest praktycznie zerowa emisja cząstek stałych przy spalaniu. Co ważne, sytuacja ta utrzymuje się bez względu na wiek i kondycję techniczną pojazdu. Dzięki swoim doskonałym właściwościom fizykochemicznym, CNG z powodzeniem może być wykorzystywane do zasilania wszystkich rodzajów pojazdów – aut osobowych i dostawczych, a także pojazdów ciężkich – autobusów i ciężarówek.

Dzisiaj poświęcimy uwagę autobusom zasilanym gazem ziemnym. Na wstępie należy zaznaczyć, że Kraków ma istotny wkład w rozwój tego typu pojazdów w Polsce. Był drugim ośrodkiem miejskim w kraju (po Przemyślu), gdzie autobusy zasilane metanem trafiły do eksploatacji. Były to zaadaptowane pojazdy marki Ikarus, które w połowie lat 90. XX wieku jeździły po ulicach Krakowa. Obecnie tutejsza flota gazowych autobusów składa się z 5 pojazdów marki Jelcz o długości 12 metrów. Na ulicach można poznać je po charakterystycznym garbie na dachu, gdzie ze względów organizacyjnych umieszczono zbiorniki do magazynowania paliwa. Wypada zatem zadać więc stosowne pytanie – dlaczego tak ogromny potencjał w obniżeniu emisji spalin i hałasu jest wykorzystywany tylko w 5 pojazdach?

Autobusy komunikacji miejskiej, oraz opisane już wcześniej śmieciarki, to szczególne typy ciężkich pojazdów ze względu na miejsce eksploatacji. W przeciwieństwie do ruchu tranzytowego czy transportu towarów, który został w większości przeniesiony na trasy szybkiego ruchu (obwodnice, drogi przelotowe) lub jest prowadzony w rejonach przemysłowych, przewóz osób czy zbiórka odpadów jest prowadzona bezpośrednio przy skupiskach ludzkich. Szczególnie narażone na szkodliwy wpływ spalin oraz hałasu są osoby przebywające na przystankach. Mamy tutaj do czynienia, z wyjątkowo niekorzystnym wpływem spalin czy hałasu, który w obliczu współczesnych standardów czystości otoczenia powinien być praktycznie zminimalizowany do zera. Niestety, efekt ten jest nie do osiągnięcia przy wykorzystaniu silników na olej napędowy, szczególnie w obliczu kilku/kilkunastoletniej eksploatacji pojazdów.

Rozwiązaniem pozostaje zastosowanie napędów alternatywnych – elektrycznego oraz gazowego. W tym pierwszym przypadku jeden z krakowskich przewoźników czyni już pewne inwestycje. Jednak czy możliwe jest osiągnięcie korzyści ekologicznych w skali całego miasta z wdrożenia kilku pojazdów elektrycznych? Twierdzenie to w tym przypadku wydaje się daleko ryzykowne, zwłaszcza gdy przyjrzymy się zagadnieniu pod kątem małego doświadczenia i niezbyt rozwiniętej technologii eksploatacji takich pojazdów (m.in. krótki zasięg, eksploatacja w warunkach zimowych).

Wydaje się zatem, że jedyną realną alternatywą pod względem obniżenia emisji spalin i hałasu są pojazdy zasilane gazem ziemnym. Pewne zaskoczenie może budzić fakt, że do tej pory władze miasta Krakowa w tak ograniczonym stopniu korzystały z tego potencjału. Szczególnie, że dużo mniejsze ośrodki miejskie w Polsce posiadają zdecydowanie większe floty ekologicznych autobusów na gaz ziemny, które są nieustannie rozwijane. Są to m.in. Rzeszów (52 autobusy CNG), Tychy (47 autobusów CNG) czy Radom (38 autobusów CNG). Tylko w tym ostatnim mieście flota gazowych autobusów w najbliższych miesiącach zostanie uzupełniona o kolejne 16 pojazdów!

Istnieje zatem znaczny potencjał, który powinien zostać wykorzystany przez operatorów komunikacji miejskiej. Należy także zaznaczyć, że dzięki niższym cenom paliwa CNG, eksploatacja autobusów na gaz ziemny jest znacznie tańsza od podobnych konstrukcji zasilanych olejem napędowym. Nie ma też obaw w przypadku bezpieczeństwa tego typu konstrukcji. Gaz ziemny w przypadku rozszczelnienia instalacji, jako związek lżejszy od powietrza, swobodnie unosi się do góry, nie powodując zagrożenia wybuchem. Ponadto w przypadku Krakowa ekologiczne autobusy CNG mogą stanowić znakomite uzupełnienie dla istniejącej sieci tramwajowej.