Biometan w transporcie Międzynarodowe spotkanie rady wykonawczej projektu BioMaster

W dniu 27 listopada w Krakowie odbyło się spotkanie międzynarodowej rady wykonawczej Projektu BioMaster. Wzięli w nim udział wszyscy narodowi reprezentanci państw biorących udział w projekcie – Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski. Przybyli goście przedstawili krajowe rynki biogazu oraz zaprezentowali obecne szanse na wykorzystanie biometanu do zasilania pojazdów. Następnie podjęto dyskusję w gronie reprezentantów wyżej wymienionych państw oraz przedstawicieli polskich instytucji. Dotyczyła ona nadrzędnych celów projektu Biomaster, jakimi są  wprowadzanie biometanu do sieci gazowej i wykorzystywanie do zasilania aut metanem (CNG i LNG).

Biometan - Biomaster. Spotkanie otworzył i poprowadził pan Stefano Proietti

Fot. Biometan – Biomaster. Spotkanie otworzył i poprowadził pan Stefano Proietti Źródło: Biomaster

Spotkanie otworzył pan Stefano Proietti, Kierownik projektu Biomaster. W krótkim wystąpieniu przedstawił przybyłym gościom idee projektu oraz korzyści, jakie mogą osiągnąć państwa partycypujące w przedsięwzięciu promującym biometan do zasilania pojazdów.

Biometan - Biomaster. Sytuację polskiego rynku CNG przedstawił Karol Wieczorek (Portal cng.auto.pl)

Fot. Biometan – Biomaster. Spotkanie otworzył i poprowadził pan Stefano Proietti Źródło: Biomaster

Następnie głos zabrali przedstawiciele państw partycypujących w projekcie – Roland Plank (Włochy), Lois Griffin (Wielka Brytania), Lena Wiklander (Szwecja). W tym panelu znalazło się również wystąpienie Eksperta, reprezentującego Portal cng.auto.pl. Przedstawił on kompleksowo sytuację polskiego rynku CNG oraz rynku biogazu. Prezentacja ta spotkała się ze szczególnym zainteresowaniem gości ze względu na ostatnie zmiany na polskim rynku CNG w zakresie polityki fiskalnej, jak i wdrażania nowych flot pojazdów CNG.

Biometan - Biomaster. Przybyli goście mieli możliwość wysłuchania szeregu interesujących prezentacji

Fot. Biometan – Biomaster. Przybyli goście mieli możliwość wysłuchania szeregu interesujących prezentacji Źródło: Biomaster

Drugą część spotkania stanowiła praca w grupach dedykowanych różnym zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem, transportem oraz wykorzystaniem biogazu do celów napędowych. Liderami poszczególnych grup byli przedstawiciele Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Krajowej Izby Biopaliw oraz Portalu cng.auto.pl.

Biometan - Biomaster. Perspektywy wtłaczania biometanu do gazociągów przedstawiła Pani Barbara Smerkowska (PIMOT)

Fot. Biometan – Biomaster. Perspektywy wtłaczania biometanu do gazociągów przedstawiła Pani Barbara Smerkowska (PIMOT) Źródło: Biomaster

Portal cng.auto.pl podjął się moderacji grupy roboczej poświęconej pojazdom CNG. W szerokiej dyskusji przeprowadzono liczne rozmowy na temat wykorzystania biogazu do zasilania aut osobowych i użytkowych w Austrii, Szwecji, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. W pracach niniejszej grupy brali również udział przedstawiciele Krajowej Agencji Poszanowania Energii.

Biometan - Biomaster. Perspektywy dla rynku CNG zaprezentowali przedstawiciele KAPE i Portalu cng.auto.pl

Fot. Biometan – Biomaster. Perspektywy dla rynku CNG zaprezentowali przedstawiciele KAPE i Portalu cng.auto.pl Źródło: Biomaster

Niniejsze spotkanie było ostatnim z cyklu spotkań projektu Biomaster w Polsce. Ta międzynarodowa inicjatywa jest w Polsce realizowana przez pracowników naukowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – dr. inż. Radosława Pomykałę oraz mgr inż. Paulinę Łyko. W kwietniu przyszłego roku w Brukseli odbędzie się spotkanie podsumowujące, które zakończy oficjalną część pracy projektu. Dziedzictwem niniejszego projektu z pewnością pozostaną liczne prace oraz analizy rynku biogazu w Polsce oraz pozostałych państwach UE uczestniczących w projekcie. Bez wątpienia projekt Biomaster jest istotnym krokiem w kierunku wykorzystania biometanu do zasilania pojazdów w Polsce.

Biometan - Biomaster. Uczestnicy spotkania przemieszczali się po Krakowie ekologicznym autobusem na CNG

Fot. Biometan – Biomaster. Uczestnicy spotkania przemieszczali się po Krakowie ekologicznym autobusem na CNG

Źródło:
  • BioMaster, własne
Tagi: , , ,