CNG docenione przez polskie ośrodki naukowo-badawcze

Konferencja Przemysł-Nauka-Motoryzacja. Wystąpienie dyr. Bogusława Pijanowskiego (PIMOT)

Fot. Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. Wystąpienie dyr. Bogusława Pijanowskiego (PIMOT) Źródło: cng.auto.pl

W dniu 10 grudnia 2013 roku w Ministerstwie Gospodarki odbyła się Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. To niecodzienne spotkanie, otwarte przez Pana Premiera Janusza Piechocińskiego, Ministra Gospodarki, zgromadziło grono przedstawicieli najważniejszych podmiotów branży Automotive w Polsce. Swoją bogatą ofertę naukowo-badawczą przedstawiły liczne instytuty oraz uczelnie, z Przemysłowym Instytutem Motoryzacji na czele. Nie zabrakło również interesujących projektów w zakresie wykorzystania gazu ziemnego jako ekologicznego paliwa dla transportu. Portal cng.auto.pl był reprezentowany na konferencji przez Magdalenę Ambroziak.

Konferencja Przemysł-Nauka-Motoryzacja. Wystąpienie premiera Janusza Piechocińskiego

Fot. Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. Wystąpienie premiera Janusza Piechocińskiego Źródło: cng.auto.pl

Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka to specjalne spotkanie, którego celem jest intensyfikacja współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami naukowo-badawczymi na rzecz wdrażania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle motoryzacyjnym. Koncepcja ta narodziła się w Ministerstwie Gospodarki przy wydatnym udziale Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. PIMOT to obecnie najważniejszy ośrodek naukowo-badawczy z obszaru wdrażania innowacyjnych rozwiązań w motoryzacji. Świadczą o tym prowadzone procesy inwestycyjne w siedzibie instytutu w Warszawie oraz poszerzana oferta rynkowa usług naukowo-badawczych, również w obszarze paliw metanowych – CNG, LNG i biogazu.

Konferencja Przemysł-Nauka-Motoryzacja. Wystąpienie dyr. Andrzeja Muszyńskiego (PIMOT)

Fot. Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. Wystąpienie dyr. Andrzeja Muszyńskiego (PIMOT) Źródło: cng.auto.pl

Oczywiście wśród prezentowanych innowacji nie mogło zabraknąć odniesienia do wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów. Szczególnie dużo uwagi poświęcił temu tematowi pan dr hab. inż. Antoni Świątek, Dyrektor Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL. W swojej prezentacji podkreślił, że sprężony gaz ziemny to obecnie najlepsze paliwo alternatywne wobec paliw naftowych. Stanowisko to bazuje na prowadzonych badaniach w Instytucie. Od niedawna na jego terenie funkcjonuje pełnowymiarowa stacja CNG, która pozwala na prowadzenie kompleksowych testów ekologicznych pojazdów oraz silników na gaz ziemny.

Konferencja Przemysł-Nauka-Motoryzacja. Wystąpienie dyr. Antoni Świątek (BOSMAL)

Fot. Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. Wystąpienie dyr. Antoni Świątek (BOSMAL) Źródło: cng.auto.pl

Potencjał gazu ziemnego jako stymulatora rozwoju polskiej motoryzacji przedstawił także pan dr inż. Piotr Pryciński z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Jako jeden z przykładów wsparcia NCBiR dla polskiej innowacyjności wskazał prace prowadzone przez firmę Solaris Bus & Coach nad napędem hybrydowym w oparciu o paliwo gazowe CNG.

Konferencja Przemysł-Nauka-Motoryzacja. Stanowisko PIMOT w Ministerstwie Gospodarki

Fot. Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. Stanowisko PIMOT w Ministerstwie Gospodarki Źródło: cng.auto.pl

Interesujące informacje na temat ekologii przy wykorzystaniu różnych paliw przedstawił pan prof. Jerzy Merkisz z Politechniki Poznańskiej. Ten ośrodek naukowy prowadzi liczne prace nad emisją spalin, przy spalaniu różnych paliw w warunkach rzeczywistych. Po wynikach prac można się przekonać, że pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym emitują dużo mniej zanieczyszczeń niż analogiczne pojazdy zasilane benzyną czy olejem napędowym. Oczywiście dotyczy to fabrycznych instalacji zasilania metanem. Jako przykłady podał on pojazd Volkswagen Caddy EcoFuel, który emituje wielokrotnie mniej tlenku węgla oraz węglowodorów, a także kilkanaście procent mniej dwutlenku węgla niż benzynowy odpowiednik. Natomiast w przypadku pojazdu komunikacji miejskiej (Solaris Urbino 18 CNG), emisja względem silnika na olej napędowy była niższa w przypadku dwutlenku węgla o 22%, zaś w przypadku tlenków azotu aż o 72%.

Konferencja Przemysł-Nauka-Motoryzacja. Stanowisko BOSMAL w Ministerstwie Gospodarki

Fot. Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. Stanowisko BOSMAL w Ministerstwie Gospodarki Źródło: cng.auto.pl

Interesującym uzupełnieniem wystąpień konferencyjnych były specjalnie przygotowane stanowiska ośrodków naukowo-badawczych. Obok stoisk wcześniej wspomnianych instytutów PIMOT i BOSMAL, interesujące informacje przygotowali pracownicy naukowi Politechniki Wrocławskiej. Na swoim stanowisku pokazali przede wszystkim swój autorski projekt KRIONGINE. Jest to innowacyjna koncepcja zasilania pojazdu poprzez wykorzystanie różnicy ciśnień paliwa, jakim jest ciekły azot. Na podobnej zasadzie można natomiast wykorzystać skroplony gaz ziemny (LNG). Dzięki takiemu zastosowaniu, energia zmiany stanu skupienia paliwa z postaci ciekłej do lotnej pozwoliłaby np. na utrzymanie niskiej temperatury w chłodni. W efekcie możliwe byłoby w ciężarówkach-chłodniach zasilanych LNG zastąpienie agregatu instalacją oddającą niską temperaturę magazynowanego paliwa.

Konferencja Przemysł-Nauka-Motoryzacja. Stanowisko Politechniki Wrocławskiej w Ministerstwie Gospodarki

Fot. Konferencja Motoryzacja-Przemysł-Nauka. Wystąpienie premiera Janusza Piechocińskiego

Źródło:
  • portal cng.auto.pl
Tagi: , ,