Portal cng.auto.pl zawarł porozumienie z Krajową Agencją Poszanowania Energii

Auto Portalu cng.auto.pl podczas X Supertestu Ekonomii 2013
Fot. Pojazd CNG Portalu cng.auto.pl podczas X Supertestu Ekonomii 2013 Źródło: cng.auto.pl

Przedstawiciele Portalu cng.auto.pl oraz Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) w dniu 5 grudnia 2013 roku podpisali list intencyjny, w którym wyrażają chęć współpracy na rzecz wspólnych działań służących upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych standardów, technologii oraz praktyk w zakresie rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Obszary, w których zostanie podjęta współpraca to Efektywność Energetyczna Transportu (EET), rozwój Zrównoważonego Transportu oraz zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii w Transporcie (OZE).

List intencyjny został podpisany w dniu 5 grudnia 2013 roku przez Prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii – pana Zbigniewa Szpaka oraz Dyrektora Zarządzającego Portalu cng.auto.pl – pana Bartłomieja Kamińskiego.

Podpisanie listu jest wynikiem zainteresowania ze strony KAPE na rzecz rozwoju ekologicznego i zrównoważonego transportu. Jednym z owoców jest tutaj realizowanie w Polsce europejskiego projektu Green Gas Grids. Natomiast ze strony Portalu cng.auto.pl, reprezentowanego przez firmę ISOVA, zawarta współpraca jest efektem intensyfikacji działań w zakresie współpracy z instytucjami państwowymi, gdzie promowane są dobre praktyki i rozwiązania w zakresie wdrażania paliw metanowych w transporcie.

W szczególności strony deklarują intencję współpracy w następujących dziedzinach:

– edukacja, szkolenia i działania informacyjno-promocyjne;

– promocja inwestycji w obszarach niskoemisyjnego transportu, OZE i EET;

– współpraca w przygotowaniu i realizacji wspólnych projektów;

– wymiana wiedzy, informacji i doświadczeń.

Źródło:
  • KAPE
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,