LNG i biometan Ciężarówki zasilane ciekłym biogazem pojadą w Wielkiej Brytanii

Stacja tankowania bioLNG oraz ciężarówki zasilane skroplonym metanem
Stacja tankowania bioLNG oraz ciężarówki zasilane skroplonym metanem Źródło: cng.auto.pl

Dzięki specjalnemu funduszowi Unii Europejskiej, wspierającemu wykorzystanie skroplonego metanu dla transportu, brytyjska firma Gasrec otrzymała dofinansowanie w kwocie 4,9 mln funtów do budowy sieci 5 stacji tankowania skroplonego biogazu (bioLNG) dla pojazdów ciężarowych. Punkty tankowania LNG powstaną przy autostradach i stworzą spójną sieć. Celem projektu firmy Gasrec jest opracowanie spójnego planu budowy podobnych obiektów tankowania LNG na terenie całej Unii Europejskiej.

– Z zainteresowaniem przyglądamy się projektowi realizowanemu obecnie na Wyspach Brytyjskich mówi specjalista ds. strategii i rozwoju paliw metanowych w Portalu cng.auto.pl. – Warto podkreślić, że głównym celem dofinansowania dla Brytyjczyków jest zmniejszenie emisji spalin oraz kosztów użytkowania pojazdów ciężarowych w Wielkiej Brytanii. Stanowi to długoterminowy cel rządowej strategii transportowej. O takim podejściu ze strony polskiego rządu możemy tylko pomarzyć.

Firma Gasrec na podstawie zebranych doświadczeń oceni, na ile możliwe jest osiągnięcie celów unijnej polityki energetycznej poprzez wykorzystanie bioLNG do zasilania pojazdów ciężarowych. Pomoże w tym specjalne opracowanie, które zostanie wykonane przez grono niezależnych ekspertów branży transportowej. Wykorzystanie specjalnej aparatury pozwoli na zbadanie efektu ekologicznego wykorzystania ciekłego biogazu w oparciu o już eksploatowane pojazdy. Są to auta ciężarowe zasilane zarówno samym gazem ziemnym (LNG), jak i w układzie Dual Fuel (spalające mieszankę oleju napędowego i gazu ziemnego, popularnie określane jako gazodiesel).

Dofinansowanie dla firmy Gasrec pochodzi z funduszu programu TEN-T (Trans-European Transport Networks). Powstał on w 2006 roku, a jego celem jest wspieranie strategicznych inwestycji dla unijnego transportu. Projekt będzie początkowo bazował na mobilnych stacjach tankowania LNG, które mogą być łatwo przestawione w razie potrzeby, nawet do innych państw członkowskich Unii Europejskiej.