CNG w Europie | Doświadczenia z Rajdu Blue Corridor 2013 Hansa

Blue Corridor 2013 Hansa - Gdańsk. Business breakfast CNG i LNG
Fot. Blue Corridor 2013 Hansa – Gdańsk. Business breakfast CNG i LNG Źródło: cng.auto.pl

Równo 2 miesiące temu z St. Petersburga w Rosji wyruszył Międzynarodowy Rajd Pojazdów CNG – Blue Corridor 2013 Hansa. To wydarzenie tradycyjnie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat rynku pojazdów zasilanych ekologicznym paliwem gazowym. Jakie spostrzeżenia posiadają przedstawiciele państw odwiedzanych w tym roku? Zapraszamy do lektury krótkiego sprawozdania.

Nastawienie do CNG i LNG w państwach Morza Bałtyckiego

Blue Corridor 2013 Hansa - Świnoujście. Pamiątkowe zdjęcie załóż przed terminalem LNG
Fot. Blue Corridor 2013 Hansa – Świnoujście. Pamiątkowe zdjęcie na budowie terminala LNG Źródło: cng.auto.pl

Rajd Blue Corridor 2013 Hansa pokazał wiele odmienności w poziomie rozwoju rynku CNG w każdym z odwiedzanych państw. Od wysoko rozwiniętych państw pod względem stacji CNG i pojazdów (Niemcy i Szwecja), przez dynamicznie rozwijające się rynki (Estonia, Finlandia, Litwa, Rosja) po państwa znajdujące się w tymczasowej stagnacji lub dopiero zaczynające wdrażanie CNG (Dania, Łotwa, Polska).

Jednak pomimo istniejących nierówności, w opinii reprezentantów wszystkich państw cel jest wspólny – wdrożenie CNG i LNG dla transportu to szansa na zmniejszenie zanieczyszczeń (sprostanie normie emisji spalin EURO 6), przy zachowaniu racjonalnej ceny pojazdów, jak i kosztów samego paliwa. W każdym z państw wskazywano także na rosnące zainteresowanie wykorzystaniem CNG i LNG w obszarach zurbanizowanych.

Bezcenna wymiana doświadczeń i wiedzy

Blue Corridor 2013 Hansa - Gdynia. Wszyscy chętni mogli sami przejechać się ekologicznym wózkiem na CNG!
Fot. Blue Corridor 2013 Hansa – Gdynia. Światowa premiera wózka golfowego zasilanego CNG Źródło: cng.auto.pl

Nie ma się co oszukiwać – powyżej zdefiniowane stadia rozwoju rynku CNG/LNG diametralnie różnią się od siebie. O ile problemem w państwach najmniej rozwiniętych rynków CNG – Danii, Łotwy i Polski – jest niezwykle ograniczone zainteresowanie ze strony władz, o tyle w państwach wysoko rozwiniętych jak Niemcy czy Szwecja, identyfikowana jest potrzeba komunikacji z potencjalnymi grupami odbiorców, na których czeka już rozbudowana sieć stacji CNG oraz bogata oferta wszystkich grup pojazdów w salonach.

Co ważne, wśród państw rozwijających się – Polski, Państw Bałtyckich, ale także Danii i Finlandii, przeważała opinia na temat ekspansji dobrych praktyk i rozwiązań technicznych z sąsiednich państw. Po co wybierać nieznane rozwiązania, kiedy można skorzystać z dobrych praktyk w rozwoju rynku CNG i LNG z Niemiec, Szwecji czy Rosji?

Twierdzenie to jest tym bardziej zasadne, że na rynku pojawiły się zupełnie nowe zastosowania metanu do zasilania pojazdów, które bez popularyzacji przez Blue Corridor 2013 Hansa pozostałyby bardziej ciekawostką niż wartościowym wdrożeniem do naśladowania. Jako przykłady można tutaj podać prom pasażerski Viking zasilany LNG, kursujący między Finlandią a Szwecją, pociągi zasilane LNG w Rosji, a także akcent z Polski – światową premierę wózka golfowego zasilanego CNG.

Blue Corridor 2013 Hansa w liczbach

Blue Corridor 2013 Hansa. Ekipy biorące udział w polskim odcinku Rajdu
Fot. Blue Corridor 2013 Hansa. Ekipy biorące udział w polskim odcinku Rajdu Źródło: cng.auto.pl

Na koniec jako ciekawostkę przedstawiamy krótkie zestawienie rajdu Blue Corridor 2013 Hansa w liczbach.

* 4.000 kilometrów –  taki dystans pokonały pojazdy na trasie Rajdu Blue Corridor 2013 Hansa

* 26 stacji CNG – tyle obiektów tankowania gazu ziemnego odwiedziły pojazdy w czasie Rajdu Blue Corridor 2013 (obecnie w Europie funkcjonuje 4.500 ogólnodostępnych stacji CNG)

* 25 pojazdów CNG – tyle aut zasilanych gazem ziemnym wzięło udział w Rajdzie Blue Corridor 2013

* 17 miast w 9 państwach – tyle miejsc odwiedziły ekipy Rajdu Blue Corridor 2013 Hansa

* 800 VIPów – tylu gości uczestniczyło we wszystkich wydarzeniach Rajdu Blue Corridor 2013 Hansa

* 3.900 cubic liters (GGE) – tyle gazu ziemnego zużyły wszystkie pojazdy poruszające się w Rajdzie Blue Corridor 2013 Hansa

* nawet 25 procent –  do takiego poziomu doszła redukcja CO2 emitowanego przez pojazdy startujące w Rajdzie w porównaniu z pojazdami zasilanymi benzyną lub olejem napędowym

* nawet 1/3 redukcji – tyle udało się wyemitować mniej gazów cieplarnianych w porównaniu do pojazdów zasilanych benzyną czy olejem napędowym

* 1,5 miliona – tyle pojazdów CNG obecnie porusza się w Europie – większość z nich to taksówki, autobusy lub floty samorządów lokalnych

Źródło:
  • BlueCorridor, własne
Tagged with: , , , ,