BioCNG Relacja ze spotkania projektu Biomaster promującego biogaz dla transportu

Spotkanie Biomaster. Wystąpienie Barbary Smerkowskiej (PIMOT)
Fot. Spotkanie Biomaster. Wystąpienie Barbary Smerkowskiej (PIMOT) Źródło: cng.auto.pl

W dniu 30 października odbyło się w Krakowie spotkanie interesariuszy Projektu BioMaster. Osoby zainteresowane tematyką wykorzystania biometanu do zasilania pojazdów, miały niepowtarzalną możliwość bliżej zapoznać się z perspektywą wykorzystania ekologicznego i odnawialnego paliwa dla aut CNG. Dyskutowano o prawnych i ekonomicznych aspektach wykorzystania biogazu do zasilania pojazdów. Celem nadrzędnym projektu Biomaster jest wprowadzanie biometanu do sieci gazowej i wykorzystywanie do zasilania aut na metan.

Spotkanie Biomaster. Wystąpienie dr. inż. Radosława Pomykała (AGH)
Fot. Spotkanie Biomaster. Wystąpienie dr. inż. Radosława Pomykała (AGH) Źródło: cng.auto.pl

Spotkanie otworzył pan Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W krótkim wystąpieniu opowiedział o najważniejszych celach stawianych współcześnie przed jednostkami samorządu terytorialnego w obliczu potrzeby wprowadzania zrównoważonego transportu i energii odnawialnej.

Po uroczystym powitaniu głos zabrał pierwszy prelegent, którym był dr inż. Radosław Pomykała z AGH w Krakowie. Jako lider projektu w Polsce odniósł się on do wyznaczonych celów i dotychczasowych osiągnięć projektu Biomaster. Podsumował ostatnie zadania, jakie zostały zrealizowane przez partnerów projektu z licznych państw Unii Europejskiej. Opowiedział zarówno o genezie przedsięwzięcia, jak i o jego dotychczasowym przebiegu. Jego prelekcja stanowiła merytoryczne podsumowanie działań.

Prezentacja dr. inż. Radosława Pomykały dostępna tutaj

Spotkanie Biomaster. Wystąpienie dr. inż. Adama Szurleja (AGH)
Fot. Spotkanie Biomaster. Wystąpienie dr. inż. Adama Szurleja (AGH) Źródło: cng.auto.pl

Wypowiedz kolejnego prelegenta – pana dr. inż. Adama Szurleja z AGH w Krakowie – dotyczyła ekologicznych i ekonomicznych aspektów wykorzystania gazu ziemnego,  jako paliwa alternatywnego w transporcie. Dr Adam Szurlej w szczególności podkreślał aspekty środowiskowe wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów, który jest paliwem czystym i w znaczącym stopniu może przyczynić się do redukcji zjawiska smogu.

Prezentacja dr. inż. Adama Szurleja dostępna tutaj

Spotkanie Biomaster. Wystąpienie Karola Wieczorka (Portal cng.auto.pl)
Fot. Spotkanie Biomaster. (Portal cng.auto.pl) Źródło: cng.auto.pl

Wśród prelegentów nie zabrakło także przedstawicieli stricte wywodzących się z branży CNG i LNG w Polsce.  Portal cng.auto.pl w trakcie swojego wystąpienia przedstawił przede wszystkim praktyczny wymiar wdrożenia gazu ziemnego do zasilania pojazdów. Zapoznał także zgromadzonych gości z porównaniem polskiej sytuacji rynkowej na tle innych państw europejskich, a także przedstawił rekomendacje dla niezbędnych zmian w celu przyspieszenia rozwoju rynku CNG i LNG w Polsce.

Prezentacja Portalu cng.auto.pl dostępna tutaj

W następnej prezentacji przedstawiono ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania gazu ziemnego do zasilania pojazdów w instalacjach typu Dual Fuel. Pan Wojciech Mackiewicz przybliżył zgromadzonym gościom możliwości, jakie niesie ze sobą współspalanie gazu ziemnego i oleju napędowego w silnikach Diesla.

Kolejne prezentacje posiadały bardziej naukowy charakter. Pan Zdzisław Borowiec omówił możliwości wzbogacania i uszlachetniania biogazu w niewielkich instalacjach. Prezentacja ta była szczególnie bogata w analizy naukowe procesów fizycznych, jakim musi zostać poddany biogaz podczas oczyszczania do standardu biometanu.

Prezentacja dr. inż. Zdzisława Borowca dostępna tutaj

Drugi panel dotyczył zagadnień związanych z wytwarzaniem biometanu.  Serię prezentacji otworzyła pani Barbara Smerkowska z Przemysłowego Instytutu Motoryzacji. Omówiła sposób, w jaki jest wytwarzany biometan oraz przedstawiła aspekty technologiczne i ekonomiczne tej procedury.

Prezentacja Barbary Smerkowskiej dostępna tutaj

Następnym mówcą była Pani Aneta Marciniak, również reprezentująca PIMOT. Jej prelekcja poświęcona była biogazowniom utylizacyjnym, jako uzupełnieniu krajowego systemu gospodarki odpadami.

Prezentacja Anety Marciniak dostępna tutaj

Spotkanie Biomaster. Wystąpienie dr. inż. Zdzisława Borowca
Fot. Spotkanie Biomaster. Wystąpienie dr. inż. Zdzisława Borowca Źródło: cng.auto.pl

Wystąpienie kończące spotkanie dotyczyło lokalnego systemu wytwarzania biogazu i oczyszczania do standardu biometanu. Realizowany projekt przez Program Inwestycyjno-Naukowy Rzędów w przyszłości ma na celu gromadzenie koszonych traw, z których następnie powstanie biometan dla lokalnej sieci gazociągów. Wizja przedstawiona przez pana Wojciecha Łukaszek była niezwykle atrakcyjna dla przybyłych gości, jednak jeszcze daleka droga do urzeczywistnienia tego projektu. Pierwsze wdrożenie prawdopodobnie pojawi się w gminie Koprzywnica, gdzie istniejące gazociągi mają zostać poddane rekomunalizacji. O dalszych postępach przy wdrażaniu projektu będziemy informować na łamach Portalu cng.auto.pl.

Spotkanie Biomaster. Przedstawiane prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem gości
Fot. Spotkanie Biomaster. Przedstawiane prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem gości Źródło: cng.auto.pl

Na koniec spotkania wywiązała się żywa dyskusja na temat perspektyw wdrożenia biometanu do sieci, jak i dla zasilania pojazdów. Prezentowane stanowiska były skrajne – jedne z nich hurraoptymistyczne, inne natomiast krytyczne. My pozostajemy tutaj umiarkowanymi optymistami – doświadczenie Francji, Niemiec czy Szwecji pokazuje, że wykorzystanie biometanu do zasilania pojazdów jest całkowicie realne i potrzebne. Jednak przed nami daleka droga w budowaniu systemu wsparcia i przyjaznego środowiska prawnego dla tego typu przedsięwzięć. A jak z doświadczenia wiemy – z wdrażaniem innowacyjnych paliw w polskiej motoryzacji wiążą się ogromne wyzwania. Naszym zadaniem jest je przezwyciężyć, abyśmy mogli cieszyć się z czystego i zrównoważonego transportu opartego na ekologicznym CNG i bioCNG.