Pierwsze w Europie autobusy zasilane LNG wyjechały na ulice Olsztyna

Solbus SM 12 LNG (LNG, sprężony, skroplony gaz ziemny, metan, biogaz)
Fot. Autobus zasilany skroplonym gazem ziemnym

1 października 2013 roku zapisze się w historii polskiej i europejskiej motoryzacji jako początek regularnej eksploatacji ekologicznych autobusów, zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG). Na ulicach Olsztyna zaczęło jeździć 11 autobusów zasilanych tym paliwem. Pojazdy wykonują obecnie 10% zadań transportu publicznego w tym mieście.

Solbus SM 12 LNG (LNG, sprężony, skroplony gaz ziemny, metan, biogaz)
Fot. Tankowanie LNG do autobusu

Eksploatacja ekologicznych autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym (LNG) jest wynikiem konkursu Urzędu Miasta z początku tego roku. Wyłonił on nowego operatora komunikacji miejskiej do obsługi 10% przewozów na terenie Olsztyna. Pisaliśmy o tym na łamach Portalu cng.auto.pl już w marcu.

– To pierwsza flota ekologicznych autobusów zasilanych LNG nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.  Mamy nadzieję, że autobusy na LNG w Olsztynie staną się zarodkiem dla rozwoju tego sektora pojazdów. Jest to wielce prawdopodobne w świetle dużego zainteresowania ze strony rosnącego grona firm oferujących małotonażowe dostawy LNG. Przykład Olsztyna pokazuje, że rozwiązania techniczne nie stanowią już bariery dla wdrażania tego paliwa do celów transportowych.

Solbus SM 12 LNG (LNG, sprężony, skroplony gaz ziemny, metan, biogaz)
Fot. Autobus zasilany LNG nie odbiega od pojazdów na olej napędowy Źródło: własne

Zastosowanie tego innowacyjnego rozwiązania było możliwe dzięki determinacji producenta pojazdów – firmy Solbus oraz dostawcy gazu ziemnego – firmy Gazprom Germania. Dzięki hojnemu wsparciu ze strony operatora gazowego, możliwe było przeprowadzenie szeregu testów eksploatacyjnych, które pozwoliły na dopracowanie konstrukcji pojazdu oraz wypracowanie sprawdzonego sposobu dystrybucji paliwa.

Dzięki temu 1 października 2013 roku po ulicach Olsztyna zaczęły jeździć pierwsze w Europie autobusy zasilane LNG w regularnej komunikacji miejskiej. Sama technologia zasilania pojazdów jest całkowicie sprawdzona i bezpieczna, gdyż była wzorowana na latach doświadczeń dostawców układu napędowego zdobytych m.in. w Stanach Zjednoczonych. Natomiast stanowi zupełną nowość nie tylko na polskim, ale również europejskim rynku.