Stacje CNG Przetarg na serwis stacji CNG w Radomiu oraz Oddziale Karpackim

Stacja CNG w Radomiu w czasie przejazdu Rajdu Blue Corridor 2012
Fot. Stacja CNG w Radomiu w czasie wizyty Rajdu Blue Corridor 2012

W ostatnich dniach na stronie internetowej  ukazały się dwa ogłoszenia dotyczące serwisu stacji CNG. Pierwsze z nich dotyczy serwisu stacji CNG w Radomiu. Drugie dotyczy dostawy części eksploatacyjnych do stacji CNG mieszczących się na terenie Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem. Zapraszamy do zapoznania się z treścią przetargów.

Przetarg na serwis stacji CNG w Radomiu

Stacja CNG w Radomiu
Fot. Stacja CNG w Radomiu Źródło: cng.auto.pl

Postępowanie przetargowe dotyczy obsługi serwisowej, napraw oraz usuwania awarii stacji tankowania CNG w Radomiu. Postępowanie oznaczono numerem 2013/08/000508/HM/FA. . Oferenci mają czas na składanie ofert do 24 września 2013 roku.

Przetarg na dostawę części dla stacji CNG w Oddziale Karpackim

Stacja CNG w Sandomierzu
Fot. Stacja CNG w Sandomierzu Źródło: cng.auto.pl

Postępowanie przetargowe dotyczy zakupu, dostawy, regeneracji oraz wymiany części na stacjach CNG położonych na terenie Karpackiego Oddziału Obrotu Gazem. Postępowanie oznaczono numerem PN/2013/000817/HK/GAR. Oferenci mają czas na składanie ofert do 24 września 2013 roku.

Źródło:
  • pgnig
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: ,