Akcyza na CNG | Wielkie szanse na utrzymanie zwolnienia i niespodziewana porażka w głosowaniu w Sejmie

Film. Głosowanie nad poprawką do Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Kto obserwował prace Sejmu w ciągu ostatnich dni mógł przekonać się, że po okresie miesięcznego uśpienia w czasie wakacji, życie w pełnym wymiarze wróciło na Wiejską i rozegrały się tam dramatyczne chwile. Tak samo wyglądała atmosfera wokół poprawki do ustawy o podatku akcyzowym. Poprawka, która ostatecznie przed głosowaniem zdobyła poparcie większości posłów, ostatecznie przepadła w głosowaniu. Przyczyną była absencja całego Klubu Prawo i Sprawiedliwość, który akurat w dniu głosowania odmówił stawienia się na obrady w ramach protestu. W nadchodzącym tygodniu poprawka będzie poddana również pod głosowanie w Senacie. Zapraszamy do lektury szczegółowej relacji.

Z racji ogromnej ilości wydarzeń, przedstawiamy Państwu dzień po dniu wydarzenia związane z wprowadzeniem ustawy nakładającej akcyzę na CNG, z wcześniejszych wydarzeń w Sejmie oraz aktualne z ostatniego tygodnia.

Procedowanie „Ustawy o podatku akcyzowym” w dniach 22 sierpnia – 4 września

W dniu 28 sierpnia 2013 roku, w czasie posiedzenia Sejmu miało miejsce I czytanie projektu „Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym”. Po przedstawieniu projektu przez Wiceministra Finansów, Pana Jacka Kapicę, głos w sprawie utrzymania zwolnienia CNG z podatku akcyzowego zabrali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Palikota. Stanowisko to jest m.in. wynikiem interwencji Portalu cng.auto.pl wśród posłów obu ugrupowań. W efekcie, problem związany z wprowadzeniem akcyzy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Dzięki uprzejmości przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych, jak i Posłów będących członkami Komisji, mieliśmy możliwość apelować o utrzymanie zwolnienia CNG z podatku akcyzowego. W tej sprawie zabraliśmy głos na posiedzeniach w dniach 29 sierpnia oraz 4 września. Szczególnie obszerna dyskusja miała miejsce w środę 4 września, kiedy głos zabrał m.in. Pan Kazimierz Gałkiewicz, Prezes PKM Gdynia. Poprawka zwalniająca CNG z akcyzy otrzymała wówczas w Komisji rekomendację negatywną. Poprawka została ponownie zgłoszona na posiedzeniu Komisji w dniu 10 września, ale zyskała również rekomendację negatywną ze strony Rządu.

11 września 2013. II czytanie projektu Ustawy w Sejmie

Film. II czytanie Ustawy o podatku akcyzowym

Źródło: Sejm RP

Ostatecznie w dniu 11 września projekt Ustawy trafił do II czytania w Sejmie. Przedstawiciel Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Pan Tadeusz Kowalczyk, wniósł ponownie poprawkę zwalniającą CNG z akcyzy. Pomysł, z którym wyszedł PiS początkowo nie posiadał zbyt wysokiego poparcia, natomiast od początku spotkał się z zaciekłym sprzeciwem partii rządzącej. Wydawało się jednak, że nastąpił przełom. Swoje poparcie dla poprawki wyrazili wówczas kluby Solidarna Polska oraz SLD.

12 września 2013. Ostatnie posiedzenie Komisji, ponowna negatywna rekomendacja ze strony PO

Film. II czytanie Ustawy o podatku akcyzowym

Źródło: Sejm RP

Szansa na zwycięstwo i utrzymanie zerowej stawki pojawiła się 12 września, w czasie posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. Wówczas poparcie dla utrzymania zerowej stawki podatku akcyzowego zadeklarowali Klubów PSL oraz Ruchu Palikota. Tym samym sejmowa arytmetyka wydała się być przesądzona. W czwartek kierowcy pojazdów CNG mogli spokojnie iść spać i wyczekiwać na ostateczny werdykt w czasie głosowania w Sejmie w piątek.

13 września 2013. Niespodziewana klęska w czasie głosowania w Sejmie

Film. Głosowanie nad poprawką do Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Źródło: Sejm RP

Niestety – nie jesteśmy przesądni, ale 13 września w piątek okazał się dla nas niezwykle pechowy. Dobro społeczne zostało pokonane interesem politycznym jednej z partii opozycyjnych. W czwartek wieczorem lider PiS oświadczył, że w piątek cały Klub Parlamentarny po prostu nie stawi się na piątkowe głosowanie! Musimy przyznać, że zupełnie się tego nie spodziewaliśmy się po 2 tygodniach starań na rzecz zwolnienia CNG z podatku akcyzowego. Tym bardziej, że z pomysłem wniesienia poprawki występował właśnie Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.

Tymczasem o godzinie 9 rozpoczęły się głosowania w Sejmie. Przyszedł czas na głosowanie projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, jak i poprawki utrzymującej zwolnienie z akcyzy dla sprężonego gazu ziemnego. Nad poprawką głosowało 302 posłów na 460 mandatów w Sejmie:

– ZA – 102 (PO – 1, RP – 35, PSL – 25, SLD – 22, SP – 13, niezależni – 6)

– PRZECIW – 199 (PO – 195, PSL – 2, niezależni – 2)

– WSTRZYMAŁO SIĘ – 1 (niezależni).

Na głosowanie nie stawiło się 137 posłów PiS. I to stało się przyczyną ostatecznego odrzucenia poprawki do Ustawy o podatku akcyzowym.

Co dalej? Głosowanie w Senacie i podpisanie przez Prezydenta

W tym tygodniu będzie miało miejsce głosowanie nad Ustawą w Senacie. Będziemy apelowali do Senatorów o wprowadzenie stosownej poprawki w czasie procedowania Ustawy w tej Izbie. Chociaż należy zaznaczyć, że szanse na przegłosowanie są dużo mniejsze. Na 100 mandatów obecny układ sił przedstawia się następująco: PO (62), PiS (29), PSL (2), SP (2), niezależni (4), wakat (1).

Następnie ustawa trafi ostatecznie do Prezydenta, który może ustawę w całości przyjąć lub zawetować. Szanse na odrzucenie tego dokumentu na tym etapie są praktycznie żadne.

Będziemy apelować o poselski projekt ustawy o zwolnienie CNG i LNG z akcyzy dla celów napędowych

Głosowanie w Sejmie, pomimo że przegrane ze względu na brak obecności członków Klubu PiS, było bardzo ważnym wydarzeniem. Pokazało, że jest wola polityczna większości sejmowej za utrzymaniem zwolnienia CNG z podatku akcyzowego. Wydaje się zatem, że jest szansa na podjęcie inicjatywy ustawodawczej przez Posłów. Mamy nadzieję, że pomimo niepowodzenia z 13 września uda się przekonać Posłów do wprowadzenia preferencyjnego podatku akcyzowego dla paliw metanowych – nie tylko sprężonego gazu ziemnego (CNG), ale również metanowi w postaci skroplonej (LNG).

Źródło:
  • Sejm RP
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , ,