Akcyza na CNG | Ustawa w Sejmie – czekamy na ostateczny werdykt

Film. Posiedzenie Specpodkomisji Komisji Finansów Publicznych omawiającą ustawę wprowadzającą akcyzę na CNG
Źródło: Sejm RP

Ustawa wprowadzająca akcyzę na CNG jest na etapie procedowania w Sejmie i obecnie znajduje się w Komisji Finansów Publicznych. Dzięki uprzejmości przewodniczącego Komisji, jak i Posłów będących członkami Komisji, mieliśmy możliwość apelować o utrzymanie zwolnienia CNG z podatku akcyzowego. W tej sprawie zabraliśmy głos na posiedzeniach w dniach 29 sierpnia oraz 4 września. Szczególnie obszerna dyskusja miała miejsce w minioną środę, kiedy głos zabrał m.in. Pan Kazimierz Gałkiewicz, Prezes PKM Gdynia. Poprawka zwalniająca CNG z akcyzy przepadła w Komisji, ale jest duża szansa na zwolnienie na etapie głosowania w Sejmie.

Projekt „Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym” w dniu 22 sierpnia trafił do Sejmu. Został tam przesłany przez Rząd, który zignorował apel branży gazowniczej o zwolnienie CNG z akcyzy. Tym samym ostatnią szansą na zwolnienie CNG z tego niepotrzebnego podatku jest wprowadzenie poprawki w Parlamencie – Sejmie lub Senacie.
Następnie I czytanie projektu Ustawy miało miejsce w dniu 28 sierpnia. W czasie wysłuchania opinii klubów parlamentarnych głos w sprawie konieczności zwolnienia CNG z akcyzy, zabrali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Palikota. Pisaliśmy szerzej o tym tutaj

Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w dniu 29 sierpnia 2013

Dzięki uprzejmości przewodniczącego Komisji, Posła Dariusza Rosatiego, mieliśmy możliwość wziąć udział w wysłuchaniu publicznym przez Komisję. Dominującym tematem były wówczas kontrowersje wokół wykorzystania gazu ziemnego do celów przemysłowych. Natomiast jedynym podmiotem broniących interesów użytkowników pojazdów CNG był Portal cng.auto.pl.

W czasie kilkuminutowego wystąpienia obszernie przedstawiliśmy racje, stojące za zwolnieniem CNG z podatku akcyzowego. Poruszaliśmy aspekty ekologiczne, ekonomiczne i strategiczne. Niestety – przedstawiciel Ministerstwa Finansów, wiceminister Jacek Kapica, pozostał niewzruszony na nasze argumenty. Potrzebę nałożenia akcyzy na CNG usprawiedliwiał potrzebą zrównania stawki akcyzy, tak jak w przypadku LPG. Dalsze zwolnienie uznał za bezzasadne ze względu na ograniczony rozwój rynku.

Niemniej jednak problem związany z wprowadzeniem podatku akcyzowego spotkał się z zainteresowaniem posłów, będących członkami Komisji. Podjęli oni decyzję o ponownym rozpatrzeniu przedstawianego przez nas problemu na specjalnym posiedzeniu Podkomisji w dniu 4 września 2013 roku.

Posiedzenie Podkomisji Finansów Publicznych w dniu 4 września 2013

Dużo większe zainteresowanie temat wprowadzenia akcyzy na CNG wywołał na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej w dniu 4 września 2013 roku. Na spotkanie przybył m.in. Pan Kazimierz Gałkiewicz, Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W swojej argumentacji przedstawił on zalety wykorzystania CNG do zasilania komunikacji miejskiej oraz zobrazował zagrożenia wynikające z wprowadzenia podatku dla rodzącego się rynku.

Przedstawiciel Portalu cng.auto.pl, odniósł się natomiast do niefortunnej argumentacji ze strony Ministerstwa Finansów. Za niedopuszczalne określił on porównywanie paliwa CNG i LPG. Wskazał również na chybiony argument o potrzebie nałożenia akcyzy ze względu na brak rozwoju rynku.

Argumentacja przedstawicieli branży CNG stanowiła punkt wyjścia dla argumentacji jednego z członków Komisji – Pana Posła Henryka Kowalczyka z partii Prawo i Sprawiedliwość. Pan Kowalczyk zastanawiał się nad potrzebą wprowadzenia tego podatku w obliczu bardzo ograniczonych przychodów – zaledwie 4,7 mln złotych w skali roku.

Niestety – wiceminister Jacek Kapica pozostał niewzruszony na argumenty branży. Zdecydowanie odrzucił możliwość zwolnienia CNG z podatku akcyzowego. Ponadto w wywiązanej dyskusji Minister Kapica używał twierdzeń zupełnie nieznajdujących potwierdzenia w rzeczywistości. Między innymi przeinaczał wypowiedzi zaproszonych gości. Jednak szczególne oburzenie na sali wywołało porównanie ceny netto CNG z cenami brutto oleju napędowego i LPG. Dużo kontrowersji wywołało również twierdzenie, jakoby Państwo powinno dążyć do maksymalizacji stawek podatkowych. To twierdzenie spotkało się już z silną reprymendą ze strony Przewodniczącej Podkomisji – Pani Poseł Krystyny Skowrońskiej.

Po zakończonej dyskusji Podkomisja przeszła do głosowania poprawek. Poprawkę do projektu Ustawy, utrzymującą zwolnienie z podatku akcyzowego dla CNG, wniosła grupa Posłów partii Prawo i Sprawiedliwość – Maria Zuba, Henryk Kowalczyk oraz Jerzy Materna. Niestety, w wyniku głosowania poprawka ta została odrzucona.
Wyniki głosowania (8 osób uprawnionych do głosowania):
– ZA – 3 posłów Prawo i Sprawiedliwość (PiS),
– PRZECIW – 4 posłów Platformy Obywatelskiej (PO),
– WSTRZYMAŁO SIĘ OD GŁOSU – 1 poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL).

Podsumowanie dotychczasowego procedowania Ustawy w sejmie

Dotychczasowe prace w Sejmie nad projektem „Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym” pozwalają patrzeć z ograniczonym optymizmem na możliwość zwolnienia CNG z akcyzy. Problem ten został zauważony przez Posłów dwóch klubów parlamentarnych – Prawo i Sprawiedliwość oraz Ruch Palikota. Ponadto na etapie procedowania w Komisji Finansów Publicznych akcyza na CNG została zauważona i bardzo szeroko dyskutowana. Interesujący jest również wynik głosowania nad poprawką – w komisji PO udało się ją odrzucić, natomiast w czasie głosowania w Sejmie przy wstrzymaniu się PSL poprawka ma spore szanse na przyjęcie!

Co dalej? W piątek (6 września) lub na początku kolejnego tygodnia (9 – 10 września), ponownie zbierze się Komisja Finansów Publicznych, która przyjmie sprawozdanie z prac Podkomisji. Pan Poseł Henryk Kowalczyk zapewnił, że zgłosi również wtedy ponownie poprawkę do głosowania.

II i III czytanie projektu Ustawy odbędzie się w dniu 11 września 2013 roku. Również wtedy Prawo i Sprawiedliwość wniesie poprawkę pod głosowanie. Mamy nadzieję, że aktualny układ sił klubów parlamentarnych w Sejmie pozwoli na przegłosowanie poprawki, która utrzyma zwolnienie CNG z podatku akcyzowego.