Akcyza na CNG I czytanie ustawy o podatku akcyzowym wywołało spore kontrowersje w Sejmie

Film. I czytanie projektu ustawy wprowadzającej akcyzę na CNG
Źródło: Sejm RP

W dniu 28 sierpnia 2013 roku, w czasie posiedzenia Sejmu miało miejsce I czytanie projektu „Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym”. Po przedstawieniu projektu przez Wiceministra Finansów Kapicę, Pana Jacka Kapicę, głos w sprawie wyłączenia spod podatku akcyzowego zabrali posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Palikota. Stanowisko to jest m.in. wynikiem interwencji Portalu cng.auto.pl wśród posłów obu ugrupowań. W efekcie problem związany z wprowadzeniem akcyzy został skierowany do Komisji Finansów Publicznych. Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej i lektury krótkiego podsumowania posiedzenia Sejmu.

Przypomnijmy, w dniu 22 sierpnia 2013 roku rządowy projekt „Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym” trafił do Sejmu. W związku z tym, Portal cng.auto.pl podjął decyzję o niezwłocznym nagłośnieniu problemu nałożenia akcyzy na CNG wśród Posłów wszystkich klubów parlamentarnych, a zwłaszcza wśród posłów zasiadających w Komisji Finansów Publicznych.

Podjęliśmy bezpośrednie rozmowy z Panem Posłem Zbigniewem Kuźmiukiem (Prawo i Sprawiedliwość). Okazją do spotkania z Panem Kuźmiukiem było posiedzenie Rady Miasta, gdzie Ekspert portalu cng.auto.pl  w specjalnym przemówieniu wygłosił apel do Rady o skierowanie do Posłów prośby o zwolnienie CNG z podatku akcyzowego. Zabranie głosu w czasie sesji Rady Miasta było możliwe dzięki specjalnemu zaproszeniu ze strony Pana Radnego Damiana Maciąga. W tym dniu problem akcyzy omawialiśmy także z Panem Posłem Radosławem Witkowskim, reprezentującym Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.

Efekty naszych działań można było dostrzec w czasie I czytania „Ustawy” w dniu 28 sierpnia 2013 roku. Na wstępie zauważalne było w wypowiedzi wiceministra Jacka Kapicy spłycanie problemu, jaki niesie ze sobą wprowadzenie podatku akcyzowego na CNG. Jednak problem ten w swoich wypowiedziach podkreślili przedstawiciele Klubów PiS – Pan Poseł Henryk Kowalczyk oraz Ruchu Palikota – Pan Poseł Łukasz Krupa.

Szczególnie stanowczą opinię wyraził Pan Poseł Zbigniew Kuźmiuk. Jako Poseł Ziemi Radomskiej wskazał on na ogromne zagrożenie, jakie niesie wprowadzenie akcyzy dla komunikacji miejskiej – nie tylko w Radomiu, ale także innych miastach Polski, gdzie eksploatowane są ekologiczne autobusy na gaz ziemny. Obaj Posłowie PiS zastanawiali się, czym podyktowane jest wprowadzenie tego podatku. Zinterpretowano wprowadzenie akcyzy jako swoistą karę dla samorządów za wybór innowacyjnych i niskoemisyjnych rozwiązań. Z pełną treścią wypowiedzi można zapoznać się w nagraniu, które udostępniamy na samej górze niniejszej strony.

Na koniec należy w kilku zdaniach opisać niedopuszczalne tłumaczenie, jakie przedstawił Minister Kapica na koniec dyskusji. Niestety – pomimo zasadnej argumentacji ze strony Klubów Parlamentarnych PiS oraz Ruchu Palikota, pozostał on całkowicie niewzruszony na przedstawione racje. Tym samym kolejny raz powielił dobrze znane insynuacje o braku podstaw do utrzymania akcyzy, o konieczności(!) zrównania tego podatku z innymi paliwami gazowymi oraz wskazał na przykład LPG, które pomimo braku podobnych zachęt, znakomicie rozwinęło się w naszym kraju. Szkoda tylko, że w tej argumentacji zabrakło podstawowej analizy rynkowej obu paliw – CNG i LPG. Oczywistym jest, że oba paliwa są nieporównywalne pod żadnym względem – wpływu na środowisko, dystrybucji, stosowanej technologii przy produkcji pojazdów lub rozwiązań wykorzystywanych w czasie tankowania. O tym niestety Ministerstwo Finansów raczej wiedzieć nie chce, pomimo przedstawienia problemu w toku konsultacji społecznych.

W podsumowaniu dyskusji stwierdzono, że dalsze prace nad projektem „Ustawy” zostaną przeprowadzone w Komisji Finansów Publicznych. O wydarzeniach w czasie posiedzenia Komisji, które miały miejsce z udziałem przedstawicieli Portalu cng.auto.pl, napiszemy wkrótce na Portalu cng.auto.pl

Źródło:
  • Sejm RP
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , ,