Program GAZELA | 100 autobusów CNG dla Litwy. Zatwierdzono plan realizacji litewskiego odpowiednika programu GAZELA

Castrosua CNG Hybrid - I autobus hybrydowy na CNG dla Barcelony
Fot. Castrosua CNG Hybrid – autobus hybrydowy na CNG Źródło: Gas Naturel Fenosa

Trwają prace nad wyłonieniem ostatecznej listy beneficjentów dofinansowania w ramach programu GAZELA dla zakupu autobusów hybrydowych zasilanych CNG w Polsce. Tymczasem na Litwie rozstrzygnięto przetarg na dostawę 100 autobusów CNG dla przewoźników komunikacji miejskiej, którzy aplikowali do analogicznego programu. Na jego mocy, pojazdy zasilane sprężonym gazem ziemnym dostarczy konsorcjum firm Iveco i Castrosua. Pojazdy trafią do zakładów na terenie całego kraju. Łączna pula dofinansowania projektu to 90 mln Litów (ok. 111 mln złotych).

W wyniku ogłoszonego konkursu na zakup pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), finansowanego na podstawie umowy międzyrządowej ze środków Rządu Hiszpanii, zgłosiło się 10 miast na Litwie, które planują zakup 100 autobusów CNG w klasycznym układzie napędu lub układzie hybrydowym.

Castrosua CNG Hybrid - I autobus hybrydowy na CNG dla Barcelony
Fot.Castrosua CNG Hybrid – I autobus hybrydowy na CNG dla Barcelony Źródło: Gas Naturel Fenosa

Do projektu „Odnowienie Flot Autobusów Pojazdami o Niskiej Emisji” zgłosili się następujący operatorzy komunikacji miejskiej:

– Wilno – “Vilniaus viešasis transportas” (Vilnus Public Transport) – 21 autobusów CNG,

– Kowno – „Kauno autobusami” (Buses of Kaunas) – 14 autobusów CNG,

– Kłajpeda – „Klaipėdos autobusami” (Buses of Klaipeda) – 11 autobusów CNG,

– Panevėžys – 8 autobusów CNG,

– Šiauliai „Busturas” – 8 autobusów CNG.

– Telšiai – 8 autobusów CNG,

– Marijampolė – 7 autobusów CNG,

– Raseiniai – 6 autobusów CNG,

– Ukmergė – 5 autobusów CNG,

– „Elektrėnų komunalinis ūkis” (Elektrenai Communal Economy) – 3 autobusy CNG.

Pierwszym etapem postępowania była organizacja, przez Centralną Agencję Zarządzania Projektami, specjalnego przetargu na dostawę autobusów CNG. Fundusze na zakup tych pojazdów pochodzą ze środków przekazanych przez Rząd Hiszpanii, które zostały przekazane dla Litwy na podstawie sprzedaży certyfikatów emisji CO2.

Film.Castrosua CNG Hybrid – I autobus hybrydowy na CNG dla Barcelony
Źródło: Gas Naturel Fenosa

Do pierwszego postępowania przetargowego zgłosiły się 2 konsorcja firm z Hiszpanii: firmy „TATA Hispano” i „Transmitto” oraz firmy Iveco i „Castrosua”. W wyniku niespełnienia wymagań przetargowych przez obydwa konsorcja, oferty te zostały odrzucone. W efekcie Centralna Agencja Zarządzania Projektami rozpisała kolejny przetarg o nowej konstrukcji. Zdecydowano, aby stroną prowadzonego postępowania stali się także litewscy operatorzy komunikacji miejskiej, którzy aplikowali o dofinansowanie – z wileńskim “Vilniaus viešasis transportas“ (Vilnius Public Transport) na czele. Przedstawiciele tych firmy zostali włączeni do prac komisji przetargowej. Do niniejszego postępowania zgłosiło się nowe konsorcjum firm – „Transmitto”, IVECO i „Castrosua”.

Tym razem postępowanie przetargowe zostało zakończone rozstrzygnięciem na korzyść jedynego oferenta. W efekcie, 100 autobusów CNG w ramach programu finansowanego przez Rząd Hiszpanii dostarczy hiszpańska firma „Castrosua”, która wyprodukuje pojazdy na bazie podzespołów dostarczonych przez firmę Iveco.

NFOŚiGW - Program GAZELA - Zrównoważony transport miejski
Fot. NFOŚiGW – Program GAZELA – Zrównoważony transport miejski Źródło: NFOŚiGW

Autobusy hybrydowe o napędzie gazowym (sprężony gaz ziemnym – CNG), stanowią raczej nowość na rynku europejskim. Dotychczas takie rozwiązanie zastosowano jedynie w stolicy Hiszpanii – Madrycie oraz w szwedzkim Malmo. Obecnie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje program GAZELA, którego celeme jest wdrożenie kilkudziesięciu takich pojazdów w Polsce.