Akcyza na CNG | Mamy odpowiedź na interpelację dotyczącą ustawy o podatku akcyzowym

Unia Europejska finansuje budowę stacji CNG!
Fot. Akcyza na CNG – zagłada dla ekologii i innowacyjności w polskiej motoryzacji! Źródło: cng.auto.pl

Pan Poseł Michał Jaros (Platforma Obywatelska) w minionym miesiącu skierował do Ministra Finansów interpelację nr 19395, dotyczącą zasadności wprowadzenia podatku akcyzowego na gaz ziemny wykorzystywany do celów napędowych. W dniu 2 sierpnia 2013 roku Ministerstwo Finansów skierowało do sejmu odpowiedź, gdzie udziela obszernej odpowiedzi na postawione pytania. Niestety – rzeczywistą chciwość Ministerstwa zasłania się gąszczem przepisów i konstrukcji logicznych, które niestety mają niewiele wspólnego z rzeczywistością… Stanowisko Ministerstwa jest nieugięte i tylko dni dzielą nas od głosowania nad nieszczęsną ustawą w Sejmie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym komentarzem do odpowiedzi Ministra.

Przesłana interpelacja do Ministerstwa Finansów

Interpelacja nr 19395 w sprawie propozycji utrzymania zerowej stawki akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) została skierowana przez Pana Posła Michała Jarosa w dniu 8 lipca 2013 roku. Dokument ten ogłoszono w dniu 25 lipca 2013 roku na 46 posiedzeniu Sejmu. Następnie został on skierowany do Ministra Finansów. W interpelacji postawiono szereg istotnych pytań:

1.  Jak Ministerstwo uzasadnia swoją decyzję o wprowadzeniu podatku akcyzowego?

2. Czy Ministerstwo na etapie przygotowania przedmiotowych zmian wzięło pod uwagę ich ujemne skutki?

3. Czy Ministerstwo przewiduje skorzystanie z rozwiązań gwarantowanych przez prawodawstwo UE – zwolnienie paliwa CNG z akcyzy w perspektywie 2023 roku oraz utrzymanie preferencyjnej stawki tego podatku w latach 2024-2028?

4. Czy Ministerstwo przewiduje zrezygnowanie z proponowanych zmian i pozostanie przy regulacjach pozostawiających zerową stawkę akcyzy na CNG?

>> Z pełną treścią interpelacji można zapoznać się tutaj

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację

Pierwsze słowa Ministerstwa Finansów (MF) są zupełnym zaskoczeniem. Ministerstwo twierdzi, że planowana od 1 listopada 2013 roku akcyza nie jest powiązana z głosowaną ustawą. Dzień 31 października 2013 roku stanowi niejako zakończenie okresu zwolnienia z podatku akcyzowego. Podatek ten miał być już nałożony w dniu 1 stycznia 2009 roku, jednak MF zastosowało preferencyjną stawkę na poziomie 0%. Kolejny akapit to już usprawiedliwienie, gdzie stwierdzono, że pomimo braku akcyzy rynek ten się nie rozwija, a główna przyczyna leży w wysokich kosztach rozbudowy infrastruktury. Szkoda, że strona rządowa widzi drzazgę w oku społeczeństwa, a w swoim belki nie dostrzega. Z naszej strony litanię wymyślnych restrykcji dla paliwa CNG ze strony różnych ministerstw ograniczymy tutaj chociażby do drogich, częstych i niepotrzebnych inspekcji zbiorników CNG czy zakazu samodzielnego tankowania. O tym jednak w interpelacji żadnej wzmianki nie znaleziono…

I tutaj uwaga – koronny argument. MF za wystarczający dowód wsparcia uważa już samą wysokość nowowprowadzanej akcyzy. Czyli każdy kierowca powinien się cieszyć z tego, że już od listopada tego roku zapłaci tylko 54 grosze więcej za paliwo. W przypadku innych paliw, jak benzyna obciążenie to wynosi 1,57 zł/litr, zaś przy tankowaniu oleju napędowe – 1,20 zł za litr. Argumenty, że cena tego ekologicznego paliwa będzie niebotycznie wysoka i praktycznie zrówna się z ceną CNG w Niemczech i przebije cenę w Czeskiej Republice (gdzie siła nabywcza mieszkańców jest dużo wyższa), jakoś nie potrafią przebić się do świadomości urzędników ministerialnych.

Na koniec dwa kurioza z odpowiedzi, które bardzo rzucają się w oczy. W pierwszym z nich MF twierdzi, jakoby akcyza na gaz nie stanowiła żadnej przeszkody dla rozwoju ekologicznego transportu opartego na gazie ziemnym. Czy zatem korzyści wynikające z jazdy ekologicznym pojazdem mają się tylko ograniczać do świadomości, że mój pojazd jest ekologiczny i nie kopci na skrzyżowaniu? Taki tok myślenia stoi w głębokiej sprzeczności z wszystkimi innymi rozwiniętymi państwami, gdzie rządzący hojnie wspierają inwestorów, którzy decydują się na wybór CNG i LNG jako paliwa dla pojazdów…

Drugie zaś kuriozum to praktyczne zrównanie walorów ekologicznych, jakie posiada gaz ziemny (CNG/LNG) i propan-butan (LPG). Czy takie twierdzenie w ogóle powinno znaleźć się w dokumencie sygnowanym przez instytucję rządową? Zarzucamy tutaj niestety znaczącą niewiedzę oraz brak jakiejkolwiek świadomości ekologicznej czy strategicznej ze strony rządzących. Ministerstwo Finansów nie chce, aby Polska stała się nowoczesnym państwem, która opiera swój bilans energetyczny na czystym i krajowym paliwie. Lepiej jest zaimportować kolejne tankowce ropy naftowej, kasę państwa napełnić podatkiem z oleju napędowego i benzyny, a mieszkańcom miast zaserwować choroby płucne i lata cierpienia, niż wspierać ekologiczne i niskoemisyjne pojazdy.

Treść odpowiedzi na interpelację dotyczącą akcyzy na CNG została przesłana przez Ministerstwo Finansów w dniu 2 sierpnia 2013 roku. Została ona podpisana przez Podsekretarza Stanu Pana Jacka Kapicę.

>> Pełna treść dokumentu znajduje się tutaj

Źródło:
  • Biuro Poselskie Michała Jarosa
Tagged with: , , ,