Akcyza na CNG | Nowy podatek prawdopodobnie będzie większy o kolejne 11 groszy!

Unia Europejska finansuje budowę stacji CNG!
Fot. Akcyza na CNG – zagłada dla ekologii i innowacyjności w polskiej motoryzacji! Źródło: cng.auto.pl

Temat wprowadzenia podatku akcyzowego na CNG wzbudza coraz większe kontrowersje. Jasnym tego przykładem jest twarde stanowisko władz Radomia, które wystosowały w tej sprawie do Ministerstwa Finansów oficjalny protest. Okazuje się również, że wprowadzenie akcyzy ma  drugie dno. Podatek akcyzowy bezpośrednio związany jest z obowiązkiem wnoszenia przez dostawcę paliwa tzw. „opłaty paliwowej”. Wiąże się to z jeszcze większą podwyżką ceny ekologicznego gazu ziemnego. Ze wstępnych obliczeń wynika, że oprócz samej akcyzy na poziomie 43 groszy brutto, naliczana będzie również opłata paliwowa wynosząca ok. 11 groszy brutto za m3! Kierowcy CNG są załamani spodziewaną 54 groszową podwyżką…

Opłata paliwowa jest naliczana na podstawie art. 37m ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm).

Wysokość opłaty jest ustalana dorocznie przez ministra właściwego do spraw transportu, aktualnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Według stawek za 2013 rok, opłata paliwowa dla paliw gazowych wynosi 133,10 zł za 1.000 kg paliwa. Według tych zapisów do ceny 1m3 CNG konieczne będzie doliczenie ok. 10 groszy netto. Tym samym cena CNG w listopadzie może skoczyć nie o 34 grosze netto, ale aż o 44 grosze (54 grosze brutto)!

Należy tutaj zaznaczyć, że są to na razie obliczenia orientacyjne. W istniejącym porządku prawnym nie ma bowiem oficjalnego przelicznika z 1 kg na 1m3 gazu. Dla przedstawionych obliczeń przyjęliśmy stosunek 1kg = 1,36 m3. Urzędowo on może wyglądać inaczej. Również stawka opłaty paliwowej za 2014 rok może ulec zmianie.

Obecnie cena 1m3 CNG na stacjach należących do Grupy Kapitałowej PGNiG SA wynosi 2,90 PLN. Po spodziewanej podwyżce wyniesie ona aż 3,44 zł/m3! Dla porównania – obecnie cena 1m3 CNG w Niemczech wynosi w przeliczeniu ok. 3,60 PLN, zaś w Czeskiej Republice – ok. 3,16 PLN/m3.

Kierowcy ekologicznych pojazdów na sprężony gaz ziemny są załamani. Kupowali swoje pojazdy w przekonaniu, że rząd niebawem wzorem innych państw Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych, będzie wspierał ich wysiłki finansowe dla motoryzacji przyjaznej środowisku. W zamian dostali jednak surową karę, która oznacza wzrost kosztu paliwa aż o 20%!

Źródło:
  • Izba Celna
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,