Samodzielne tankowanie CNG. Pobożne życzenia ministerstw a rzeczywisty brak działań

Fot. Obowiązujący zakaz samodzielnego tankowania budzi powszechny sprzeciw wśród entuzjastów CNG
Fot. Obowiązujący zakaz samodzielnego tankowania budzi powszechny sprzeciw wśród użytkowników CNG Źródło: cng.auto.pl

Zmianom legislacyjnym w zakresie samodzielnego tankowania LPG (propan-butan) od samego początku towarzyszą kontrowersje związane z wykluczeniem z prac kwestii samodzielnego tankowania CNG i LNG. W tej sprawie w maju zabrało głos Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Ministerstwo Gospodarki. Jednak na wyrażaniu dobrych intencji obie instytucje kończą swoją aktywność. W tle widoczny jest natomiast brak współpracy na rzecz ustanowienia prawa, które pozwoliłoby na samodzielne tankowanie CNG i LNG w Polsce.

Oświadczenie Ministra Gospodarki w sprawie samodzielnego tankowania CNG i LNG
Skan. Oświadczenie Ministra Gospodarki w sprawie samodzielnego tankowania CNG i LNG Źródło: mg.gov.pl

W całej sprawie wydaje się, że najbardziej przychylne stanowisko przyjmuje Ministerstwo Gospodarki. W wydanym oświadczeniu z dnia 23 maja 2013 roku, Wicepremier Janusz Piechociński zaapelował do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (MTBiGM) o podjęcie prac mających na celu wprowadzenie samodzielnego tankowania CNG i LNG do pojazdów. Brak takiego rozwiązania wskazuje za jedną z przyczyn powolnego rozwoju wykorzystania paliw metanowych w transporcie. Minister Gospodarki w swojej odpowiedzi do MTBiGM wskazuje na potrzebę współpracy w obliczu wymagań, jakie zostaną nałożone na Polskę w dyrektywie unijnej „Czysta Energia dla Transportu”.

Jednak już z nieoficjalnych informacji pozyskanych od urzędników Ministerstwa Gospodarki wynika, że Ministerstwo nie jest do końca zainteresowane uregulowaniem kwestii dotyczących wymagań technicznych dla stacji tankowania CNG. Powód? Słabo rozwinięty rynek i brak znaczącej ilości zainteresowanych podmiotów. Jest to o tyle kuriozalne podejście, że próżnia prawna jest wyjątkowo niesprzyjająca dla powstawania nowych obiektów tankowania CNG. Czy potrafią sobie Państwo wyobrazić zainteresowanie różnych „instytucji nadzoru i dozoru”, które mogą sobie rościć prawo do przeprowadzania różnorakich kontroli dotyczących wymagań technicznych, bezpieczeństwa i higieny pracy przy tankowaniu CNG? Tak niestety dzisiaj wygląda eksploatacji takich obiektów…

Projekt rozporzędzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Skan. Projekt rozporzędzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Źródło: transport.gov.pl

Jednak Ministerstwo Gospodarki w oficjalnych komunikatach wyraża motywację do wdrożenia nowych rozwiązań prawnych na rzecz CNG i LNG. Nie można tego natomiast powiedzieć o stanowisku Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, które zostało przedstawione w komentarzu do projektu rozporządzenia o samodzielnym tankowaniu LPG.

Należy zaznaczyć, że paliwo CNG zostało poddane administracyjnej dyskryminacji. Pomimo, że pod względem technicznym sama procedura jest dużo bardziej bezpieczna od tankowania LPG, samodzielne jej wykonywanie jest zabronione ze względu na istniejące braki legislacyjne. Nie ma bowiem żadnych racjonalnych przesłanek, które zabraniałyby samodzielnego tankowania CNG. Taka praktyka jest dozwolona we wszystkich innych państwach Unii Europejskiej, natomiast w Polsce z niewiadomych względów – zakazano takiej czynności…

W odpowiedzi na wnioski Izby Gospodarczej Gazownictwa, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Portalu cng.auto.pl, MTBiGM wskazało na brak stosownych regulacji po stronie Ministerstwa Gospodarki. Obowiązujący porządek prawny zatem nie pozwala na wydanie przez MTBiGM odpowiedniego zwolnienia dla osoby tankującej CNG i LNG z potrzeby posiadania stosownych certyfikatów.

Zatem temat wydaje się znajdywać w błędnym kole. Ministerstwo Gospodarki oficjalnie wyraża chęć wprowadzenia samodzielnego tankowania CNG i LNG, ale nieoficjalnie zajmuje dużo bardziej ostrożne stanowisko. Natomiast Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, któremu są podległe instytucje czerpiące realne korzyści z istniejącej próżni prawnej, uzasadnia swoją niemoc brakiem stosownych regulacji po stronie Ministerstwa Gospodarki…

Szkoda tylko, że najbardziej cierpią na tym użytkownicy aut CNG, którzy pomimo istnienia punktów tankowania CNG nie mogą z nich korzystać. Nie mogą też liczyć na rychłe otwarcie nowych stacji CNG, gdyż potencjalnych inwestorów na razie odstrasza brak jednoznacznych przepisów. A wszystko ze względu na brak dwóch stosownych rozporządzeń. Nie tak wyobrażamy sobie naczelny slogan Rządu „Polska – przyjazne państwo”…