CNG Olsztyn Przetarg na dzierżawę stacji odwołany, prowadzimy konsultacje społeczne

Stacja CNG w Olsztynie
Fot. Stacja CNG w Olsztynie Źródło: cng.auto.pl

Stacja CNG w Olsztynie pozostanie niedostępna dla użytku publicznego. Przetarg ogłoszony w dniu 28 maja 2013 roku został odwołany ze względu na brak złożonych ofert. Portal cng.auto.pl podejmuje jednak dalsze wysiłki na rzecz rozpisania kolejnego przetargu przez Pomorską Spółkę Gazownictwa. W tym celu prosimy potencjalnych przedsiębiorców o ocenę dotychczasowych kryteriów przetargowych z nierozstrzygniętego postępowania oraz przesłanie swoich uwag. Przekażemy je w ramach zbiorczego raportu do osób odpowiedzialnych za stację.

Ze względu na brak przesłanych ofert, Pomorska Spółka Gazownictwa odwołała postępowanie przetargowe na dzierżawę stacji CNG w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 42. Niewykluczone jest jednak rozpisanie kolejnego przetargu, który spotka się z zainteresowaniem potencjalnych operatorów.

Rozpisanie wcześniejszego postępowania przetargowego stało się możliwe dzięki wysiłkom użytkowników CNG Forum, którzy podejmowali liczne działania na rzecz obrony stacji przed zamknięciem w 2011 roku oraz apelowali o powtórne udostępnienie obiektu dla użytku publicznego. Niestety – rozpisany przetarg zawierał zbyt wyśrubowane warunki, jak i wiele niejasności co do zasad korzystania z dzierżawionej infrastruktury. Były one zgłaszane do redakcji Portalu, jak i za pośrednictwem CNG Forum.

Portal cng.auto.pl nie zaprzestaje jednak działań na rzecz ponownego uruchomienia olsztyńskiej stacji. Zamierzamy zebrać i kompleksowo przedstawić uwagi i sugestie ze strony podmiotów, które samodzielnie prowadzą sprzedaż CNG w Polsce i byłyby zainteresowane dzierżawą obiektu. Są to podmioty posiadające własne stacje, jak i prowadzące obsługę obiektów.

Stacja CNG w Olsztynie to bardzo ważny punkt tankowania gazu ziemnego na mapie Polski. Jest to jedyny obiekt, który pozwala na poruszanie się ekologicznych pojazdów na gaz ziemny po terenie Warmii i Mazur. Niestety – w wyniku przekształceń własnościowych został on wyłączony z użytku z dniem 1 stycznia 2012 roku. Od tego momentu stacja pozostaje niedostępna dla użytkowników zewnętrznych i tankuje jedynie pojazdy Gazowni Olsztyńskiej. Istniejąca flota pojazdów została zmuszona do zakupu własnych kompresorów CNG i tankowania przy swoich przedsiębiorstwach. Duża część pojazdów została wystawiona na sprzedaż na rynku wtórnym.

Źródło:
  • Pomorska Spółka Gazownicza
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,