AKCYZA na CNG | Ministerstwo Gospodarki apeluje o zawieszenie akcyzy, Ministerstwo Finansów odpowiada negatywnie

Unia Europejska finansuje budowę stacji CNG!
Fot. Akcyza na CNG – zagłada dla ekologii i innowacyjności w polskiej motoryzacji! Źródło: cng.auto.pl

Resort gospodarki chce, by zwolnienia z podatku akcyzowego dla gazu ziemnego, w tym wykorzystywanego do celów napędowych, były bardziej liberalne. Ministerstwo Finansów zasłania się jednak potrzebami budżetu i argumentuje, że rynek CNG będzie w stanie dalej samodzielnie się rozwijać…

Minister finansów przedstawił kolejną wersję projektu zmian w ustawie akcyzowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 108, poz. 626 z późn. zm.), która ma być dostosowana do przepisów unijnych. Związane jest to z tym, że 31 października 2013 r. przestanie obowiązywać zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych.

Ministerstwo Finansów ustala w projekcie zasady opodatkowania, które mają obowiązywać od 1 listopada. Zgodnie z nimi większość podmiotów nadal będzie zwolniona z tego podatku. Stanie się tak, jeżeli kupowany przez nie surowiec posłuży do celów opałowych i zostanie zużyty np. przy produkcji energii elektrycznej, w transporcie czy przez gospodarstwa domowe.

Minister gospodarki uważa jednak te zwolnienia za niewystarczające – co wynika z pisma z 13 maja 2013 r. skierowanego do sekretarza komitetu spraw europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Konieczne są jego zdaniem modyfikacje, aby ograniczyć negatywny wpływ podatku akcyzowego na sektor gazu ziemnego. A ma on duże znaczenie dla krajowej gospodarki, w szczególności dla branży chemicznej, energetyki zawodowej oraz transportu.

Szef resortu finansów odrzuca propozycje Ministerstwa Gospodarki, kierując się głównie interesem budżetu państwa.

PROJEKT Ze zwolnienia z akcyzy będą mogły skorzystać podmioty przeznaczające gaz do napędu statków powietrznych oraz w żegludze z wyłączeniem rejsów i lotów prywatnych. W pozostałych przypadkach trzeba będzie płacić podatek za gaz zużywany do celów napędowych.

Ministerstwo Gospodarki:

Państwa UE mają podejmować działania służące zastąpieniu ropy naftowej i jednoczesnemu ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu poprzez wspieranie wykorzystania paliw alternatywnych. Takimi są głównie: energia elektryczna, wodór, biopaliwa, gaz ziemny (w tym w postaci stężonego – CNG i skroplonego – LNG).

Przewidziane w projekcie zwolnienia są niewystarczające. Ponieważ w Polsce rynek gazów pędnych jest nowy, celowe jest zastosowanie wszelkich rozwiązań wspomagających jego rozwój. W 2011 r. w naszym kraju funkcjonowały 32 ogólnodostępne stacje CNG, na początku tego roku 28, a w marcu – tylko 24. Wprowadzenie dodatkowego obciążenia w postaci akcyzy spowoduje zastój lub jeszcze szybsze zmniejszanie się tego rynku.

Ministerstwo Finansów:

Resort jest przeciwny zwolnieniu od akcyzy wyrobów gazowych używanych do napędów pojazdów samochodowych. Ich poziom opodatkowania już teraz znacząco odbiega od tego, który jest nałożony na inne wyroby energetyczne używane do celów napędowych, co stanowi wsparcie dla tego segmentu rynku. Ponadto z analizy przedstawionej przez Ministerstwo Gospodarki wynika, że i tak się on nie rozwija, niezależnie od objęcia go akcyzą. Podatek ten zresztą zostanie wprowadzony na poziomie również nieodgrywającym większej roli dla rozwoju tego rynku.

Podobne wpisy

Źródło:
  • gazetaprawna
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , ,