GAZELA | Złożono wnioski na dofinansowanie 362 autobusów CNG, czekamy na wyniki konkursu

Castrosua CNG Hybrid - I autobus hybrydowy na CNG dla Barcelony
Fot. Castrosua CNG Hybrid – autobus hybrydowy na CNG Źródło: Gas Naturel Fenosa

Zakończył się nabór wstępnych wniosków w programie Gazela. Program o łącznym budżecie 80 mln złotych (72 mln złotych na zakup autobusów hybrydowych CNG) dedykowany jest dla gmin chcących wdrożyć niskoemisyjny transport miejski. W pierwszym etapie naboru wpłynęły 32 wnioski. Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi ponad 643 miliony złotych (ośmiokrotne przekroczenie alokacji), a liczba autobusów dla wszystkich wnioskodawców wniosła 362 sztuki.

Wnioskodawcy, których wstępne wnioski zostaną ocenione pozytywnie, będą zobowiązani do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami w terminie 120 dni kalendarzowych (termin liczony od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny wniosku wstępnego). Wydatkowanie środków zostanie zakończone do końca 2015 r.

Program Gazela realizowany jest w ramach tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (GIS –Green Investment Scheme), co oznacza, że współfinansowany będzie z pieniędzy zgromadzonych na rachunku klimatycznym. W przypadku Gazeli środki te pochodzą ze sprzedaży nadwyżek praw do emisji CO2 rządowi Hiszpanii.