Program KAWKA – Szansa na nowe zajezdnie ze stacjami CNG

Program KAWKA - dofinansowanie do budowy stacji CNG
Fot. Program KAWKA – dofinansowanie do budowy stacji CNG Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Niejako w cieniu Programu GAZELA, gdzie 72 mln złotych są przeznaczone na zakup hybrydowych autobusów CNG, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspólnie z funduszami wojewódzkimi planuje przeznaczyć 800 milionów złotych na zwalczanie emisji cząstek stałych w ramach programu KAWKA. Beneficjentem programu mogą być samorządy zdeterminowane w walce ze smogiem w regionach, w których zostały przekroczone normy bezpieczeństwa dla drobnych pyłów zawieszonych w powietrzu. W dniu 28 lutego br., Ministerstwo Środowiska, NFOŚiGW wspólnie z funduszami wojewódzkimi ogłosili program KAWKA – „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”.

Na wstępie chcemy przedstawić perspektywę dla dofinansowania projektów CNG. W Programie KAWKA mogą startować gminy, które zdecydują się na walkę z emisją cząstek stałych pochodzących z  autobusów komunikacji miejskiej. Gmina może pozyskać tutaj środki na budowę stacji tankowania sprężonym gazem ziemnym (CNG).

Bezzwrotne dotacje będą udzielane przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Kwota dofinansowania wyniesie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym do 45 proc. kosztów przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW. Dofinansowane zostaną przedsięwzięcia zlokalizowane na obszarze miasta powyżej 10 tys. mieszkańców (to ograniczenie nie dotyczy miejscowości uzdrowiskowych). W ramach tego programu samorządy przez kolejne 5 lat będą mogły ubiegać się o wsparcie.

„Środki, które można pozyskać to konkretna pomoc finansowa dla samorządów i obywateli. Pomoc, która z jednej strony wesprze władze lokalne w tworzeniu programów ograniczania niskiej emisji. Z drugiej strony w ramach Kawki mieszkańcy będą mogli otrzymać wsparcie finansowe, m.in. na wymianę przestarzałych pieców do ogrzewania. Liczę, że program przyczyni się do ograniczenia smogu w miastach i poprawy jakości powietrza.” – powiedział o programie Marcin Korolec, Minister Środowiska.

Z jednej strony to program, który mógł powstać dzięki zmianom jakie zaszły w ustawie Prawo ochrony środowiska do której wprowadzono stosowne zapisy unijnej dyrektywy CAFE. Dlatego Kawka, po raz pierwszy od wielu lat, w tak szerokim zakresie, oferuje dofinansowanie na walkę ze smogiem. Z drugiej strony to przełomowy program, który na bazie zdobytych wcześniej wspólnych doświadczeń (NFOSiGW oraz wfośigw), otwiera nowy etap wzajemnej współpracy.

Symboliczna z perspektywy przyjętej w ubiegłym roku wspólnej, wieloletniej strategii działania NF oraz funduszy wojewódzkich, była obecność na konferencji prasowej Adama Krzyśkowa – Przewodniczącego Konwentu Prezesów WFOŚiGW oraz Jacka Chrzanowskiego – Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska reprezentowała Barbara Toczko, która wskazała strefy w kraju, gdzie przekroczone zostały limity – przede wszystkim pyłu PM2,5, pyłu PM10 i benzo(a)piranu, natomiast Ministerstwo Środowiska reprezentowała Małgorzata Wejtko – nowy Dyrektor Departamentu Ochrony Powietrza. Wyjaśniła zmiany w prawie polskim oraz dyrektywę unijną CAFE. Szczegóły programu zaprezentowały – Małgorzata Skucha i Barbara Koszułap, członkowie Zarządu NFOŚiGW.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 72 mln złotych na autobusy hybrydowe zasilane CNG

NFOŚiGW - Program GAZELA - Zrównoważony transport miejski
Fot. NFOŚiGW – Program GAZELA – Zrównoważony transport miejski Źródło: NFOŚiGW

Polscy operatorzy komunikacji miejskiej mogą starać się o pozyskanie środków na zakup autobusów hybrydowych zasilanych sprężonym gazem ziemny (CNG). Dzięki programowi GAZELA, który jest realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, zajezdnie mogą starać się nawet o 100% dofinansowanie do zakupu takiego pojazdu. Minimalna kwota, o jaką mogą wnioskować gminy to 8 mln złotych. Program będzie realizowany w latach 2014-2015.