WODÓR | W Londynie powstanie sieć stacji tankowania wodorem

Londyn. Tankowanie wodoru na stacji Air Products
Fot. Londyn. Tankowanie wodoru na stacji Air Products Źródło: Air Products

Konsorcjum firm pod przewodnictwem Air Products zbuduje pierwszy w Wielkiej Brytanii zintegrowany system transportu z wykorzystaniem paliwa wodorowego. W ramach projektu LHNE powstanie sieć stacji z paliwem wodorowym oraz zwiększy się oferta pojazdów napędzanych wodorem http://www.youtube.com/watch?v=eoNcg_B7fhY Film. Przedstawienie projektu HyTEC, wdrażającego wodór do zasilania pojazdów w Londynie Źródło: Air Products Air Products, największy dostawca gazów technicznych w Polsce, przewodzi konsorcjum firm, które w ciągu trzech lat zbuduje pierwszy w Wielkiej Brytanii zintegrowany system transportu z wykorzystaniem paliwa wodorowego w ramach projektu LHNE (London Hydrogen Network Expansion), obejmujący swoim zasięgiem Londyn oraz południowo-wschodnią część Anglii. Konsorcjum, w którego skład wchodzą także firmy Cenex, Commercial Group, Element Energy, Heathrow Airport Ltd oraz Revolve Technologies Ltd wybuduje i udostępni do użytku publicznego sieć najnowocześniejszych 700-barowych stacji paliwa wodorowego. W ramach projektu LHNE, który jest współfinansowany przez rządową agencję ds. Innowacji w Wielkiej Brytanii (Technology Strategy Board), zostaną również wprowadzone na rynek pojazdy napędzane paliwem wodorowym – samochody Hyundai oraz furgonetki firmy Revolved. Zintegrowany system transportu będzie wykorzystywał przyjazne dla środowiska paliwo wodorowe, którego jedynym produktem ubocznym spalania jest czysta woda. Stworzenie tego systemu jest istotne m.in. z uwagi na potrzebę zredukowania emisji gazów cieplarnianych w stolicy Wielkiej Brytanii w celu oczyszczenia londyńskiego powietrza i obniżenia emisji dwutlenku węgla. Dostępna publicznie sieć 700-barowych stacji paliwa wodorowego pozwoli na szybkie (około 3-minutowe) tankowanie wodoru do samochodów wyposażonych w ogniwa wodorowe, które główni producenci aut planują wprowadzić w Wielkiej Brytanii w latach 2014-15. W samym Londynie projekt LHNE zakłada unowocześnienie do 700 bar stacji paliwa wodorowego zlokalizowanej w pobliżu lotniska Heathrow oraz uruchomienie dodatkowej stacji zasilającej pojazdy w wodór. „Cieszymy się, że Air Products może przewodzić pracom w ramach kompleksowego projektu LHNE. Stanowi on znaczący krok naprzód w rozwijaniu i integrowaniu infrastruktury paliwa wodorowego na potrzeby systemu transportu w Londynie oraz w południowo-wschodniej części Anglii. Mamy nadzieję, że projekt ten posłuży jako praktyczny model dla innych krajów w Europie i na świecie” – powiedziała Diana Raine, dyrektor ds. systemów energii wodorowej Air Products na Europę. Firma Air Products od kilku lat aktywnie wspiera władze Wielkiej Brytanii we wprowadzeniu systemu transportu opartego na paliwie wodorowym. Od 2010 roku flota pięciu londyńskich autobusów jest napędzanych paliwem wodorowym firmy Air Products. Z kolei podczas ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Londynie pięć czarnych taksówek napędzanych wodorem Air Products przewoziło po mieście VIP-ów. W 2012 roku firma Air Products uruchomiła w porcie Rotterdam Botlek w Holandii, na potrzeby rafinerii ExxonMobil, jedną z najnowocześniejszych na świecie instalacji do produkcji wodoru – HyCO4. Zintegrowanie nowej instalacji Air Products z rafinerią ExxonMobil pozwoli zmniejszyć zużycie energii o ponad 15% oraz zredukować emisję dwutlenku węgla o 200 000 ton rocznie, co jest porównywalne z wyeliminowaniem emisji generowanych rocznie przez 90 000 samochodów. Część wodoru produkowanego w tej instalacji służy do zasilania londyńskich pojazdów wyposażonych w ogniwa wodorowe. Więcej informacji na temat instalacji HyCO4 firmy Air Products można znaleźć tutaj

Londyn. Autobus zasilany ogniwami paliwowymi (wodorem)
Fot. Londyn. Autobus zasilany ogniwami paliwowymi (wodorem) Źródło: Air Products

Air Products jest światowym liderem w opracowywaniu technologii wodorowych służących do napędzania pojazdów oraz w produkcji paliwa wodorowego, które ma stanowić alternatywne paliwo przyszłości na świecie. Dowodem na to jest między innymi ponad 50 patentów Air Products związanych z technologią napełniania pojazdów wodorem. Firma oferuje technologie oraz infrastrukturę niezbędną do napędzania i napełniania wodorem samochodów, autobusów, ciężarówek, samolotów, pociągów, wózków widłowych, wież nadawczych, a nawet łodzi podwodnych. Oprócz intensywnego rozwijania infrastruktury wodorowej w Wielkiej Brytanii, Air Products dostarczyło stacje paliwa wodorowego, które obsługiwały autobusy dowożące widzów podczas Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku. Z kolei w Niemczech firma Air Products zapewniła spółce Shell Deutschland najnowocześniejszą stację tankowania wodoru SmartFuel, która pozwala zasilić w wodór około 50 pojazdów dziennie. Air Products dostarczyło też technologię do pierwszej stacji paliwa wodorowego, która została uruchomiona przez Instytut Systemów Energii Słonecznej Fraunhofera we Freiburgu. Ponadto firma Air Products zapewnia niemieckiej marynarce wojennej kompletną infrastrukturę wodorową wykorzystywaną do napędzania łodzi podwodnych. Air Products ma bogate doświadczenie w dostarczaniu i obsłudze ponad 130 stacji paliwa wodorowego w 19 krajach, w tym ponad 120 stacji wodorowych w Stanach Zjednoczonych. Liczba napełnień wodorem w stacjach Air Products wynosi 350 tys. rocznie i szybko rośnie. Air Products oferuje wodór w postaci ciekłej i gazowej oraz HCNG (mieszaninę sprężonego gazu ziemnego i wodoru). Ponadto firma opracowała szeroką gamę urządzeń oraz protokołów stosowanych w procesie napełniania pojazdów wodorem pod różnym ciśnieniem. Wodór dowożony jest do stacji paliwowych ciężarówkami, a powstaje w procesie reformingu gazu ziemnego, konwersji biomasy lub elektrolizy, w tym elektrolizy przeprowadzanej z wykorzystaniem energii odnawialnej (słońca i wiatru). Air Products jest także największym na świecie producentem wodoru dla rafinerii ropy naftowej oraz liderem w zakresie jego dostaw i bezpiecznego użytkowania. Firma posiada ponad 50 lat doświadczenia w rozwoju technologii wodorowej oraz ponad 35 lat doświadczenia w bezpiecznej obsłudze rurociągów doprowadzających wodór do zakładów klientów. W 2012 roku Air Products uruchomiło w USA najdłuższą na świecie 965-kilometrową sieć rurociągów, która sięga od Teksasu do Luizjany nad Zatoką Meksykańską. Przesyłany systemem rurociągów wodór jest wytwarzany w ponad 20 instalacjach Air Products o mocach produkcyjnych wynoszących 340 milionów hektolitrów wodoru dziennie. Ten kompleksowy system instalacji i rurociągów zapewnia firmom z branży rafineryjnej i petrochemicznej regularne i elastyczne dostawy wysokiej jakości wodoru, który jest kluczowy w procesie oczyszczania ropy naftowej. Firma Air Products budowała system rurociągów nad Zatoką Meksykańską z poszanowaniem środowiska naturalnego. W Teksasie Air Products zakupiło 200 hektarów mokradeł, aby wzmocnić inicjatywę Tony Houseman Wildlife Management Area. Natomiast w Luizjanie firma przekształca 60 hektarów prywatnych terenów w zalesione mokradła, przywracając w ten sposób naturalne przepływy hydrologiczne. Oprócz systemu rurociągów nad Zatoką Meksykańską w Stanach Zjednoczonych, Air Products posiada i obsługuje systemy rurociągów do przesyłania wodoru m.in. w Południowej Kalifornii, w Kanadzie oraz w Rotterdamie w Holandii.

Źródło:
  • airproducts
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: ,