Sprawozdanie z konsultacji społecznych w Ministerstwie Gospodarki

Unia Europejska finansuje budowę stacji CNG!
Fot. Unia Europejskie wesprze legislacyjnie i prawnie rynek CNG i LNG! Źródło: cng.auto.pl

W związku z przygotowywaniem projektu stanowiska rządu polskiego do wniosku legislacyjnego Komisji Europejskiej dotyczącego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych, w dniu 20 lutego 2013 roku w siedzibie Ministerstwa Gospodarki w Warszawie odbyło się pod kierownictwem pani Elżbiety Piskorz – zastępcy Dyrektora Departamentu Ropy i Gazu spotkanie mające na celu wymianę uwag i opinii dotyczących ww. Dyrektywy. W spotkaniu oprócz przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki wzięli udział przedstawiciele mi.in Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Instytutu Transportu Samochodowego, Polskiej Izby Motoryzacji, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Krajowej Izby Biopaliw oraz Portalu cng.auto.pl .W trakcie spotkania przedstawiciel Portalu cng.auto.pl przede wszystkim zaznaczył wiodącą rolę metanu wśród wszystkich paliw alternatywnych. Ponadto Portal  przestawił racje związane z koniecznością wparcia inicjatyw wspomagających użytkowników transportu zasilanego metanem.

Portal wnioskuje zatem, aby przy stanowisku polskim wziąć pod uwagę:

– Konieczność wsparcia nowych regulacji prawnych związanych z narzuceniem harmonogramu budowy infrastruktury tankowania CNG i LNG na wszystkie Państwa Unii Europejskiej – w tym także Polskę;

– Planowanie infrastruktury w pierwszej kolejności w zależności od lokalizacji dużych odbiorców (centra logistyczne, dystrybucyjne, zajezdnie autobusowe) wraz z dostępem dla użytkowników prywatnych

– Planowanie rozmieszenia infrastruktury w zależności od czasu dojazdu do punktu uzupełniania paliwa, a nie od odległości pomiędzy tymi punktami

– Minimalizację kosztów inwestycji przez budowę wspólnego wykorzystania stacji tankowania LNG dla statków i LNG/CNG dla pojazdów kołowych

– Unifikację specyfikacji technicznych związanych z infrastrukturą i rozmieszeniem punktów uzupełniania paliwa gazowego

– Unifikację specyfikacji paliw metanowych do wykorzystania w pojazdach

– Promocję pojazdów zasilanych metanem ze względu na:

* 2-3 krotnie niższą emisję hałasu w stosunku do pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym

* Wielokrotnie niższą w stosunku do pojazdów z silnikami o zapłonie samoczynnym (także z normą EuroV/VI) emisję rakotwórczych cząstek stałych, a także innych szkodliwych gazów spalinowych.

– Koniczność równoległego ze wsparciem budowy infrastruktury, wsparcia dla użytkowników pojazdów metanowych jako pojazdów niskoemisyjnych. Wsparcie to może być wyrażone niebezpośrednio:

* Umożliwienie poruszania się pojazdom po tzw. „buspasach”

* Wjazd na tereny zabytkowe miast

* Zniesienie opłat parkingowych

* Obniżenie obciążeń podatkowych

Korzystając z okazji obecności przedstawicieli dwóch ministerstw, firm i organizacji pozarządowyc Oprócz ww. wymienionych czynników mogłoby być to przede wszystkim skorzystanie z wieloletniego zawieszenia akcyzy na gaz ziemny wykorzystywany do celów napędu pojazdów.

Zapraszamy również do zapoznania się z treścią dokumentów, których treść została przytoczona w trakcie spotkania:

projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , , , ,