Noworoczne spotkanie użytkowników CNG w Polsce.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania Stowarzyszenia NGV Polska
Fot. Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

W dniu 12 stycznia 2013 roku odbyło się noworoczne spotkanie użytkowników CNG. Głównym celem spotkania było omówienie stanowiska społeczności kierowców CNG w sprawie samodzielnego tankowania gazu ziemnego do pojazdów. W czasie spotkania omówiono dokonania z 2012 roku oraz przedstawiono plan działań na 2013 rok. Spotkanie było również okazją do omówienia obecnej sytuacji rynku CNG w Polsce oraz podzielenia się doświadczeniami z eksploatacji pojazdów CNG oraz użytkowania domowych kompresorów CNG. Spotkanie odbyło się w gmachu Przemysłowego Instytutu Motoryzacji w Warszawie.

Przybyli goście wysłuchali szeregu prezentacji na temat działań Stowarzyszenia NGV Polska
Fot. Przybyli goście wysłuchali szeregu prezentacji

Jednym z głównych celów spotkania było ustalenie ostatecznego stanowiska  przed złożeniem wniosku o samodzielne tankowanie CNG w ramach prowadzonych konsultacji społecznych w Ministerstwie Gospodarki.

Warto przypomnieć, że kilkadziesiąt osób odpowiedziało na apel  i przesłało swoje uwagi co do wprowadzanych zmian przy samodzielnym tankowaniu LPG. Wyraźnie zaznaczyło, że konieczne jest też usamodzielnienie tankowania CNG.

Ponadto w czasie spotkania omówiono osiągnięcia w 2012 roku – przede wszystkim organizację 'Strefy CNG' na targach GasShow 2012, I Konferencję 'Metan dla motoryzacji' oraz udział w Międzynarodowym Rajdzie Pojazdów CNG i LNG – Blue Corridor 2012.

Uczestnicy spotkania prowadzili dyskusje na temat CNG i LNG również po spotkaniu
Fot. Uczestnicy spotkania prowadzili dyskusje na temat CNG i LNG również po spotkaniu

Z racji ciągle rozwijanych możliwości działania na 2012 rok przewidziano jeszcze bogatszy kalendarz wydarzeń i przedsięwzięć. Tradycyjnie, flagowym wydarzeniem będzie Strefa CNG na targach GasShow 2012 oraz II edycja konferencji Metan dla motoryzacji

Spotkanie było również znakomitą okazją do wymiany doświadczeń z zakresu eksploatacji pojazdów CNG oraz domowych kompresorów gazu ziemnego. Na spotkaniu byli obecni użytkownicy aut CNG marki Fiat, Opel oraz Volkswagen.

Swoimi doświadczeniami z zakresu eksploatacji kompresorów CNG podzielili się Pan Tomasz Rachlewicz oraz Pan Andrzej Bagniewski. Już niebawem na łamach Portalu ukaże się szczegółowa relacja z użytkowania kompresora, który jest eksploatowany właśnie przez Pana Andrzeja.

Podziękowania dla Dyrekcji PIMOT

Portal cng.auto.pl  w tym miejscu pragnie gorąco podziękować Dyrekcji Przemysłowego Instytutu Motoryzacji za udostępnienie sali konferencyjnej, w której odbyło się noworoczne spotkanie.

Źródło:
  • Portal cng.auto.pl
Tagged with: , , ,